Uutisarkisto

Hallituksen tulevaisuusselonteko pureutuu työn murrokseen

01.08.2017

Valtioneuvosto on 8.6.2017 antanut eduskunnan käsittelyyn tulevaisuusselonteon 1. osan otsikolla ”Jaettu ymmärrys työn murroksesta”. Selonteko avaa työn murrosta viiden keskeisen muutoskulun kautta: työn sisällöt ja käytännöt, työnantajan ja työntekijän välinen suhde, toimeentulo, osaaminen sekä yhteiskuntaan kiinnittyminen. Selonteossa pohdiskellaan mm. muuttuvia käsityksiä työn ja toimeentulon yhteydestä sekä palkkatyön ja yrittäjyyden rajoista.

Selonteko tarkastelee työn tulevaisuutta noin 20 vuoden aikajänteellä. Työn pohjustuksena on VTT Oy:n selvitys Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta, jossa tehtiin laajamittainen kirjallisuuskatsaus sekä järjestettiin työpajoja, seminaareja, keskustelutilaisuuksia sekä asiantuntijatapaamisia.

Nykyhallituskaudella tulevaisuusselonteko toteutetaan kahdessa osassa. Kesällä 2018 julkaistavassa selonteon toisessa osassa etsitään valmiuksia ja ratkaisuvaihtoehtoja työn murroksen haasteisiin.

Tulevaisuusselonteon 1. osa