Uutisarkisto

Hallituksen tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta

01.08.2017

Valtioneuvosto antoi 8.6.2017 eduskunnan käsittelyyn tulevaisuusselonteon 1. osan ”Jaettu ymmärrys työn murroksesta”. Selonteko avaa teemaa viiden keskeisen muutoskulun kautta:  työn sisällöt ja käytännöt, työnantajan ja työntekijän välinen suhde, toimeentulo, osaaminen sekä yhteiskuntaan kiinnittyminen. Työn murroksessa on ajateltava uudelleen käsityksiä niin työn ja toimeentulon yhteydestä kuin palkkatyön ja yrittäjyyden rajoista. Selonteko käsittelee työn tulevaisuutta noin 20 vuoden aikajänteellä.

Työn taustalla on VTT Oy:n selvitys Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta, jossa toteutettiin laaja aihepiirin kirjallisuuskatsaus sekä järjestettiin työpajoja, seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja asiantuntijatapaamisia.

Nykyhallituskaudella tulevaisuusselonteko toteutetaan kahdessa osassa. Kesällä 2018 julkaistavassa selonteon toisessa osassa etsitään valmiuksia ja ratkaisuvaihtoehtoja työn murroksen haasteisiin.

Tulevaisuusselonteon 1. osa