Uutisarkisto

Pk-yritysbarometri: Etelä-Savon suhdannenäkymät heikentyneet

12.09.2017

Suomen yrittäjien syyskuussa julkaiseman pk-yritysbarometrin mukaan eteläsavolaisissa pk-yrityksissä odotukset lähiajan suhdannenäkymistä ovat selvästi kevättä heikommat. Vastaajista 15 % arvioi suhdannenäkymien huononevan ja paranemista odottaa 37 %, kun valtakunnallisesti lähiajan suhdannenäkymät ovat jatkuneet positiivisina alkuvuodesta 2017 ja koko maan pk-yrityksistä lähes puolet arvioi suhdanteiden paranevan ja vain 9 % huononevan.

Etelä-Savo eroaa barometrin tulosten mukaan useilla osa-alueilla muusta maasta. Eteläsavolaisten pk-yritysten investointihalukkuus on alhaisella tasolla, mikä kertoo että pk-yritykset eivät usko talouden kasvun kehitykseen pidemmällä aikavälillä. Pk-yritysten kapasiteetin käyttöaste maakunnassa romahti kevään tasosta, kun valtakunnallisesti on pysytty samassa. Etelä-Savossa odotukset liikevaihdon kehityksestä, kannattavuudelle ja vakavaraisuudelle ovat laskeneet eteläsavolaisissa yrityksissä muuhun maahan verrattuna.

Etelä-Savossa barometrikyselyyn vastasi 101 yritystä.

Pk- yritysbarometri 2/2017

Etelä-Savon seutukalvot