Pk-yritysbarometrin mukaan yrityksiin syntyy hitaasti uutta työtä

Suomen yrittäjien julkaisemasta pk-yritysbarometrista ilmenee, että Etelä-Savon suhdannenäkymät ovat hieman koko maan tasoa vaisummat. Etelä-Savon yrityksistä 32 % arvioi suhdannenäkymien paranevan, kun taas huononemista ennakoi vajaa 10 % lähimmän vuoden aikana. Etelä-Savo on noin 10 prosenttiyksikköä jäljessä valtakunnan tasosta.

Liikevaihdon suurenemista odottaa 50 % koko maan yrityksistä ja eteläsavolaista 40 %. Liikevaihdon pienenemistä arvioi hieman yli 10 % yrityksistä niin Etelä-Savossa kuin koko maassa.

Talouden kasvu näkyy vähitellen odotuksissa henkilökunnan määrästä. Etelä-Savon alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat hieman paremmat kuin syksyllä 2017. Vastaajista 23 % arvioi henkilökunnan määrän kasvavan ja 6 % ennakoi henkilöstömäärän pienentyvän seuraavan vuoden aikana. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat hieman paremmat ja lähestyvät vähitellen normaalia pitkän aikavälin tasoa. 

Koko maassa Etelä-Savossa kyselyyn vastasi 116 yritystä.

PK- yritysbarometri Etelä-Savo helmikuu 2018

  • 16.02.2018

Aineistopankki