Tulevaisuusikkunaan kootaan maakunnan tulevaisuudennäkymää

Tähän osioon laaditaan Etelä-Savon tulevaisuudennäkymiä yhteenkokoava tulevaisuusikkuna. Tulevaisuusikkunaa päivitetään jatkuvaluonteisesti ja sen muodostamisessa hyödynnetään vahvasti alueen eri toimijoiden näkemyksiä toimintaympäristön keskeisistä kehityssuunnista. Pääset osallistumaan tulevaisuuskuvan muodostamiseen kyselyssä tulevaisuusikkunan sisältöjä äänestämällä sekä osallistumalla niistä käytävään keskusteluun.