Suomen biotalousstrategian (2014) mukaan biotaloudella tarkoitetaan taloutta, jossa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian,tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista,  ehkäisee  ekosysteemien  köyhtymistä  sekä  luo  uutta  talouskasvua  ja  uusia  työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Biotalouden alan kuuluvia toimialoja ovat mm. alkutuotanto, metsätalous ja uusiutuvan energian tuotanto.