Etelä-Savon ennakoinnin toimintamalli on rakennettu osana Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa järjestettyä Certified Foresight Professional -koulutusta (2016-2017) sekä maakunnan toimijoille tehdyn kyselyn vastausten pohjalta. Maakunnallinen ennakoinnin toimintamalli jalkautetaan ja juurrutetaan alueen toimijoiden käyttöön vuosina 2017 – 2019 toteutettavan ESR-rahoitteisen Etelä-Savon Ennakointiverkko –hankkeen myötä.