Opinnäytetyöllä saatiin uutta tietoa Etelä-Savon yritysten kansainvälistymisen nykytilanteesta

Etelä-Savon yritysten kansainvälistymisestä onvalmistunut uusi ,opinnäytetyönä toteutettu selvitys. Janne Tariman kyselynä tekemänän selvityksen mukaan, Etelä-Savon yritysten keskeisimmät tulevaisuuden tulevaisuuden palvelu- ja koulutustarpeet liittyvät erityisesti yritysten riskienhallintaan, kansainvälistymisen kohdenmaiden lainsäädännön tuntemiseen sekä yhteistyökumppaniverkoston rakentamiseeen kohdemarkkinoilla. Yritysten vastauksissa korostuivat myös digitalisaation mahdollistamat uudet toimintatavat sekä mahdollisuus välittää tietoa yrityksille.

Etelä-Savon yritysten kansainvälistymisen nykytilanne (2017)

  • 08.12.2017

Aineistopankki