Uusiutuvan energian osuus laski myös Itä-Suomessa v.2016

Itä-Suomen energiatilaston mukaan uusiutuvan energian osuus laski vuonna 2016 Itä-Suomen maakunnissa 1,7 prosenttia ollen nyt 60,7 prosenttia primäärienergian kulutuksesta. Itä-Suomessa lämmitysöljyn osuus primäärienergian kulutuksesta oli 3 %. Lämmitysöljyn käyttömäärässä tapahtui edelliseen tarkasteluun 5 prosenttiyksikön nousu. Turpeen käyttö nousi lähes 200 GWh. Merkittävä muutos tapahtui myös uusiutuvan sähkön osalta, jonka osalta kirjattiin 444 GWH:n nousu.  

Vuonna 2016 Etelä-Savon uusiutuvan energian käyttöaste 48 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 49 prosenttia. Primäärienergiankulutus nousi hieman ollen nyt 8088 GWh. Etelä-Savossa ei ole kemiallista metsäteollisuutta, eikä näin ollen jäteliemien käyttöä. Energiaomavaraisuusaste Etelä-Savossa oli 41 %. Puuenergian käyttö laski kuten laajemminkin Suomessa, mutta muutoin muuta suurempaa muutosta maakunnassa ei energian käytössä tapahtunut.

Itä-Suomen energiatilasto 2016

  • 11.12.2017

Aineistopankki