Ammattialojen tulevaisuuden näkymiä -osio rakentuu ennakointisivustolle

Etelä-Savon ennakointiverkko -hanke on koonnut esavoennakoi.fi -sivustolle ammattialojen tulevaisuuden näkymiä työllisyyden kannalta keskeisiltä toimialoilta. Näkökulma on erityisesti eri alojen laadullisessa kehityksessä eli siinä, minkälaisia tulevaisuutta muokkaavia muutosvoimia ja ilmiöitä aloilla on tunnistettavissa ja miten ne muuttavat toimialojen osaamistarpeita.

Eri alojen työllisyysnäkymiä on arvioitu myös karkealla mittarilla (laskee-pysyy ennallaan-kasvaa). Arviot ovat suuntaa-antavia ja ne pohjautuvat vallitsevien kehityskulkujen pohjalta tehtyihin asiantuntija-arvioihin. Arviointien tarkoituksena ei ole kertoa, mille aloille kannattaa kouluttautua ja mille ei, vaan tarjota pohjaa oman osaamisen ennakoivalle kehittämiselle nousevat osaamistarpeet ja kehityssuunnat huomioiden.

Ammattialojen tulevaisuuden näkymiä -osiota kehitetään edelleen yhteistyössä alueen ennakointitoimijoiden kanssa.

Ammattialojen tulevaisuuden näkymiä

  • 13.02.2018

Aineistopankki