Saimaan alueen matkailun näkymät vuoteen 2030

Tuore opinnäytetyö koskien Saimaan alueen matkailua vuoteen 2030 on valmistunut. Suvi Laine Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta kartoitti delfoi -menetelmää hyödyntäen tulevaisuuden näkymiä osana YAMK-tutkintoaan. Opinnäytetyössä esitellään neljä tulevaisuuden skenaariota Saimaan matkailulle.

Ensimmäinen skenaario on "kestävän matkailun edelläkävijä", jossa hyödynnetään luonnon vetovoimatekijät (mm. Saimaa Geopark), lähimatkailu kasvaa ja mm. kestäviä liikkumisratkaisuja on saatu kehitettyä. Toisessa skenaariossa "matkailusta kasvaa bisnes", ympärivuotisuutta ja digitaalisaatiota on saatu hyödynnettyä, ja tavoitetaan kasvavia asiakasryhmiä aasiasta, venäjältä ja keski-euroopasta, erityisesti luksusmatkailijoita ja luonnon ihmeiden metsästäjiä. Kolmannessa skenaariossa "olemme jämähtäneet":  kansainvälinen matkailupotentiaali hyödyntämättä, ympärivuotisuus ei toteudu, liikennejärjestelyjä ei ole saatu kehitettyä ja yhteistyö ei toimi. Viimeisessä skenaariossa "toivotaan, toivotaan": uusia matkailijaryhmiä, kun valtaosa matkailijoista tulee vielä kotimaasta ja Venäjältä.

Saimaan alueen matkailu vuonna 2030

  • 09.05.2018

Aineistopankki