Etelä-Savon väestönmuutoskatsaus 2018 julkaistu

Etelä-Savon ennakointiverkko -hanke on koonnut yhteen tietopaketin Etelä-Savon väestönkehityksestä. Katsauksessa tarkastellaan Etelä-Savon väestönkehitystä viimeisimpien saatavilla olevien tilastojen kautta. Katsauksesta löytyvät perustiedot ja avainluvut väestö- ja muuttotiedoista sekä niiden kehityksestä. Lisäksi katsauksessa on tarkempi kuvaus muuttajien profiilista, eli siitä ketä ja millaisia Etelä-Savon muuttajat ovat. Katsauksessa kuvataan myös Etelä-Savon maahanmuuttoa, ulkomaalaistaustaista väestöä sekä maahanmuuttajien taustatietoja. Tarkastelun aluetasona on pääasiassa Etelä-Savon maakunta. Osasta tilastoja on koottu liitteisiin tarkempia, kuntakohtaisia tietoja.  Lähteinä katsauksessa on käytetty Tilastokeskuksen tuottamia väestö- ja muuttoliiketilastoja ja sekä muuttajien taustatiedot – tilastotietokantaa.

Linkki katsaukseen:

Etelä-Savon väestönmuutoskatsaus 2018

  • 07.08.2018

28 elo

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!

Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän. Lue lisää

Aineistopankki

Uusiutuvan energian näkymät 2019 (TEM)

Puutuoteteollisuuden näkymät 2019 (TEM)

Matkailualan näkymät 2019 (TEM)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkymät 2019 (TEM)

Liike-elämän palvelujen näkymät 2019 (TEM)

Elintarvikealan näkymät 2019 (TEM)

Luonnontuotealan toimialaraportti 2019 (TEM)

Matkailun toimialaraportti 2019

Uusiutuvan energian toimialaraportti 2018

Sote-alan toimialaraportti 2018

Puutuoteteollisuuden toimialaraportti 2018

Elintarvikealan toimialaraportti 2018 (TEM)

Majoitus- ja ravitsemustoimialan yritysten kehitys Etelä-Savossa 2010-2016 (ELY-keskus)

Etelä-Savon soteammattihenkilöstön selvitys

Pankki- ja rahoitusalan tulevaisuudennäkymiä (OP-ryhmä, Sari Heinonen)

Luonnontuoteala toimialaraportin valossa (TEM)

Elintarvikealan kasvunäkymiä (TEM)

Katsaus sote-palveluihin - mullistuksia ja näkymiä

Katsaus kaivosalan näkymiin Suomessa (TEM)

Liike-elämän palvelujen ja ohjelmistoalan kasvun näkymiä ja haasteita (TEM)

Uusiutuvan energian näkymiä ja kehittämistarpeita  (TEM)

Puutuotealan kasvunäkymiä (YM)

Matkailun kehitysnäkymiä (TEM)

Liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden kehitysnäkymiä (OPH)

Vaihtoehtoisia skenaarioita maataloudesta vuoteen 2030 (LUKE)

Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialaraportti (TEM)

Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa (OPH)

Metsäalan osaamistarpeet (OPH)

Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet (OPH)

Metsätoimialan tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset Etelä-Savossa

Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa - Tulevaisuusvisio 2020-luvulle