Etelä-Savon väestönmuutoskatsaus 2018 julkaistu

Etelä-Savon ennakointiverkko -hanke on koonnut yhteen tietopaketin Etelä-Savon väestönkehityksestä. Katsauksessa tarkastellaan Etelä-Savon väestönkehitystä viimeisimpien saatavilla olevien tilastojen kautta. Katsauksesta löytyvät perustiedot ja avainluvut väestö- ja muuttotiedoista sekä niiden kehityksestä. Lisäksi katsauksessa on tarkempi kuvaus muuttajien profiilista, eli siitä ketä ja millaisia Etelä-Savon muuttajat ovat. Katsauksessa kuvataan myös Etelä-Savon maahanmuuttoa, ulkomaalaistaustaista väestöä sekä maahanmuuttajien taustatietoja. Tarkastelun aluetasona on pääasiassa Etelä-Savon maakunta. Osasta tilastoja on koottu liitteisiin tarkempia, kuntakohtaisia tietoja.  Lähteinä katsauksessa on käytetty Tilastokeskuksen tuottamia väestö- ja muuttoliiketilastoja ja sekä muuttajien taustatiedot – tilastotietokantaa.

Linkki katsaukseen:

Etelä-Savon väestönmuutoskatsaus 2018

  • 07.08.2018

Aineistopankki