Pk-yritysbarometri: Etelä-Savon yritysten näkymät heikentyneet keväästä

Suomen yrittäjien, Finnvera Oyj:n ja TEMin syksyn 2018 Pk-yritysbarometrin mukaan Suomen Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat kevään 2018 tilannetta heikommat. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +27, kun se viime keväänä oli +35. Etelä-Savon alueella tilanne nähdään kevään 2018 tilannetta selvästi heikompana saldoluvun ollessa nyt +12, kun luku keväällä oli +23. Suhdanteiden heikkenemistä ennakoi alueella selvästi useampi kuin keväällä.

Etelä-Savon alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen  jäävät myös heikommiksi kuin keväällä. Saldoluvuksi muodostuu +5, kun se keväällä oli +10. Myös koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+14) perusteella hieman heikommat kuin keväällä 2018 (+17). Odotuksista huolimatta suuri enemmistö eli noin 72 % koko maan ja 77 % eteläsavolaisista pk-yrityksistä aikoo säilyttää nykyisen henkilömääränsä. Työllistämismahdollisuuksia vaikeuttaa osaltaan se, että palkkojen odotetaan nousevan hieman nopeammin kuin lopputuotehintojen.

Barometristä käy ilmi myös muun muassa se, että Etelä-Savossa koetaan pahimpana esteenä kehittämiselle yleinen suhdannetilanne sekä työvoiman saatavuus ja muut resurssitekijät.

Koko Etelä-Savon pk-yritysbarometri on luettavissa täällä.

Raportit ovat luettavissa kokonaisuudessaan:
https://www.yrittajat.fi/pk-yritysbarometri-22018-593907

  • 11.09.2018

Aineistopankki