Etelä-Savon maatilojen matkailutulot maan korkeimmat

Verottajalta saaduista tiedoista käy ilmi, että Etelä-Savossa oli vuonna 2017 Suomen maakunnista eniten majoitustuloja ilmoittaneita tiloja (267). Myös tilojen ilmoittamat majoituksen myyntitulot, 4,38 miljoonaa euroa, olivat maakunnista korkeimmat. Maatilamatkailun muuta maata korkeampaa osuutta selittää osaltaan se, että Etelä-Savossa sijaitsevat maatilatilat ovat usein monialaisia ja tilojen tulot muodostuvat useista eri tulolähteistä. Toisaalta Etelä-Savon monipuolinen, puhdas ja rauhallinen ympäristö tarjoaa erinomaiset puitteet matkalupalveluiden tarjoamiselle ja kehittämiselle.

Maatilojen harjoittamalla matkailutoiminnalla tarkoitetaan tässä maatilaverotuksen piirissä olevien maatilojen harjoittamaa majoitustoimintaa, kuten esimerkiksi mökkivuokrausta tai muuta tilan yhteydessä harjoitettavaa (esim. aitta- tai b&b-tyyppistä) majoitusta. Maatilaverotuksen piirissä olevien, majoitustoimintaa harjoittavien maatilojen lukumäärät ja tulot eivät muun majoitustoiminnan tavoin käy ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastoista. Tilastokeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat. Maatilojen majoitustoiminnan myyntitulot ilmoitetaan omana tulonlähteenään maatilaverotuksessa. 

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2017

  • 10.04.2019

Aineistopankki