Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!

Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.

Etelä-Savossa tehdään vapaa-ajan asumiseen tarkoitettujen kiinteistöjen kauppoja toiseksi eniten koko maassa, heti Varsinais-Suomen jälkeen. Kaikkiaan Etelä-Savossa tehtiin 579 ns. lomakiinteistökauppaa vuonna 2018, kun mukaan luetaan sekä rakennettujen että rakentamattomien ja omarantaisten sekä ilman rantaa olevien tonttien kaupat. Kun tarkastellaan pelkästään rantatonttien (mökeillä tai ilman) kauppoja, on Etelä-Savo kauppamäärällä mitattuna Suomen vetovoimaisin.

Etelä-Savossa omarantaisen mökin kaupan mediaani (keskihinta) kaavoitetulla alueella on 83 500 euroa. Parhaimman hinnan saa Puumalassa ja Mäntyharjulla sekä näiden jälkeen Sulkavalla ja Mikkelissä. Tämä kertonee siitä, että arvo säilyy muita alueita paremmin isojen vesistöjen läheisyydessä ja pääkaupunkiseudulta katsoen helposti saavutettavilta alueilta. 

Vuoteen 2008 verrattuna sekä lukumäärä että hinta ovat tulleet reilusti alaspäin ja yhtenä keskeisenä selittävänä tekijänä on venäläisten tekemien kiinteistökauppojen hiipuminen. Vuodet 2007 ja 2008 olivat venäläisten tekemien kauppojen huippuvuosia.

Maanmittauslaitoksen kauppahintatilastojen pohjalta voi kaikkinensa todeta, että eteläsavolaisilla kunnilla on edelleen vetovoimaa vapaa-ajan asumisen alueena. Mikkeli johtaa koko maan tilastoa, kun katsotaan yleis- ja ranta-asemakaava-alueille sijoittuvien omarantaisten mökkien kauppoja. Kaikkiaan suosituimman 20 kunnan joukossa on peräti kuusi (6) eteläsavolaista kuntaa. Kaupan viime vuosien kasvu ei kuitenkaan näy hintojen nousuna.

Kaupankäynnin suosiossa ovat eritoten kohteet, joille on jo rakennettu. Rakennettujen mökkitonttien kauppaa edistänee se, että halutaan ostaa mieluummin kesämökkitontti valmiilla infralla kuin kokonaan rakentamaton. Vaikka vanhan tilalle rakennettaisiin kokonaankin uutta, on tontilla silti valmis infrastruktuuri, kuten tiet, vesihuolto, kaivo ja piha-alue.

Lomakiinteistöjen kauppa on maakunnalle tärkeä vetovoimaindikaattori. Etelä-Savo ennakoi -hankkeessa Maanmittauslaitoksen kauppahintatilastojen pohjalta koottu katsausn kokoaa yhteen maakunnittaisen ja kunnittaisen hintakehityksen sekä kauppamäärien kehityksen. Lisäksi on tarkasteltu ulkomaalaisten tekemien kiinteistökauppojen kehitystä. Lopuksi pohditaan lomakiinteistökaupan kehitystä tulevaisuudessa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  

Kautsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen

  • 28.08.2019

Aineistopankki

Uusiutuvan energian näkymät 2019 (TEM)

Puutuoteteollisuuden näkymät 2019 (TEM)

Matkailualan näkymät 2019 (TEM)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkymät 2019 (TEM)

Liike-elämän palvelujen näkymät 2019 (TEM)

Elintarvikealan näkymät 2019 (TEM)

Luonnontuotealan toimialaraportti 2019 (TEM)

Matkailun toimialaraportti 2019

Uusiutuvan energian toimialaraportti 2018

Sote-alan toimialaraportti 2018

Puutuoteteollisuuden toimialaraportti 2018

Elintarvikealan toimialaraportti 2018 (TEM)

Majoitus- ja ravitsemustoimialan yritysten kehitys Etelä-Savossa 2010-2016 (ELY-keskus)

Etelä-Savon soteammattihenkilöstön selvitys

Pankki- ja rahoitusalan tulevaisuudennäkymiä (OP-ryhmä, Sari Heinonen)

Luonnontuoteala toimialaraportin valossa (TEM)

Elintarvikealan kasvunäkymiä (TEM)

Katsaus sote-palveluihin - mullistuksia ja näkymiä

Katsaus kaivosalan näkymiin Suomessa (TEM)

Liike-elämän palvelujen ja ohjelmistoalan kasvun näkymiä ja haasteita (TEM)

Uusiutuvan energian näkymiä ja kehittämistarpeita  (TEM)

Puutuotealan kasvunäkymiä (YM)

Matkailun kehitysnäkymiä (TEM)

Liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden kehitysnäkymiä (OPH)

Vaihtoehtoisia skenaarioita maataloudesta vuoteen 2030 (LUKE)

Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialaraportti (TEM)

Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa (OPH)

Metsäalan osaamistarpeet (OPH)

Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet (OPH)

Metsätoimialan tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset Etelä-Savossa

Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa - Tulevaisuusvisio 2020-luvulle