Liikennemääräkartta

Lähentämälllä karttaa pääset tarkastelemaan keskimääräisiä liikennemääriä eri tieosuuksilla. Mikäli kartta ei näy oikein, kokeile Väylän verkkosivujen kautta oheisesta linkistä.

Lähde: Väylä. www.vayla.fi/kartat/liikennemaarakartat

Päällysteiden kuntokartta

Liikenneverkkohankkeet Etelä-Savossa 2010-luvulla

Maakunnan päätieverkkoon on kohdistunut kehittämisinvestointeja viime vuosikymmenenä hyvin. Edellisessä liikennejärjestelmäsuunnitelmassa mainitut merkittävimmät päätiekohteet ovat lähes kaikki toteutuneet tai niiden toteuttamisesta on tehty rahoituspäätökset. Kuvassa on esitetty merkittävimpiä maantieverkkoon kohdistuneita parannushankkeita 2010-luvulta.

Nopean laajakaistan tarjonta vuonna 2018, prosenttia kotitalouksista

Sisävesiliikenne