Toimialojen työllisyysnäkymiä Etelä-Savossa


HUOM! TÄMÄ OSIO TULLAAN PÄIVITTÄMÄÄN VUODEN 2020 AIKANA!

Tälle sivulle on koottu tietoa Etelä-Savon työllisyyden kannalta keskeisiltä toimialoilta. Näkökulma on erityisesti eri alojen laadullisessa kehityksessä eli siinä, minkälaisia tulevaisuutta muokkaavia muutosvoimia ja ilmiöitä aloilla on tunnistettavissa ja miten ne muuttavat toimialojen osaamistarpeita.

Eri alojen työllisyysnäkymiä on arvioitu myös karkealla mittarilla (laskee-pysyy ennallaan-kasvaa). Arviot ovat suuntaa-antavia ja ne pohjautuvat vallitsevien kehityskulkujen pohjalta tehtyihin asiantuntija-arvioihin. Arviointien tarkoituksena ei ole kertoa, mille aloille kannattaa kouluttautua ja mille ei, vaan tarjota pohjaa oman osaamisen ennakoivalle kehittämiselle nousevat osaamistarpeet ja kehityssuunnat huomioiden.

Alasivuille kootun tiedon on tarkoitus palvella laajasti kaikkia aiheesta kiinnostuneita, mutta erityisesti uraansa suunnittelevia henkilöitä. Toteutuksesta on vastannut Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihanke.

Etelä-Savon näkökulmasta laadittujen asiantuntija-arvioiden lisäksi lähteinä on käytetty muualla tehtyjä toimialakuvauksia sekä osaamistarvekartoituksia, mm. Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa tehtyä ansiokasta ennakointityötä (Ammattialojen tulevaisuuden näkymät ; millealalle.fi) sekä OPH:n osaamistarveraportteja.

Tarkempaa ammattikohtaista tietoa urasuunnittelun pohjaksi tarjoaa esimerkiksi ForeAmmatti -sivusto.

Etelä-Savoon ryhdytään rakentamaan alueellista työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamallia vuoden 2019 aikana. Mallin pohjaksi on Ennakointiverkko -hankkeessa toteutettu benchlearning osaamistarpeiden ennakoinnin hyvistä käytännöistä. 

Ammattibarometri kevät 2019, arviot seutukunnittain