Tulevaisuusikkunaan kootaan maakunnan tulevaisuudennäkymää

Tähän osioon laaditaan Etelä-Savon tulevaisuudennäkymiä yhteenkokoava tulevaisuusikkuna. Tulevaisuusikkunaa päivitetään jatkuvaluonteisesti ja sen muodostamisessa hyödynnetään vahvasti alueen eri toimijoiden näkemyksiä toimintaympäristön keskeisistä kehityssuunnista. Tulevaisuusikkuna-osio valmistuu syksyn 2018 aikana.