Lisää tietoa Etelä-Savon väestöstä ja muuttoliikkeestä: Etelä-Savon väestönmuutoskatsaus 2018

Väestön sijoittuminen vuosina 1980, 2010 ja 2015

Väestön sijoittuminen vuonna 2017 ikäryhmittäin