Kasvuyrityksiä voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Yleensä kriteerinä käytetään henkilöstömäärän kasvua. OECD:n ja Eurostatin suosituksen mukaan kasvuyrityksen työllisyys kasvukauden alussa on vähintään 10 henkeä ja seuraavan kolmen vuoden aikana henkilöstön keskimääräinen kasvu ylittää 20 prosenttia vuositasolla. Tämän määrittelyn mukaisia kasvuyrityksiä oli Etelä-Savossa kaudella 2012 - 2015 kaikkiaan 17 kappaletta. Pieniä, alle 3 henkilön kasvuyrityksiä oli puolestaan 79 kappaletta kyseisellä kaudella. Lähde: Tilastokeskus / Toimialoittainen yritystietopalvelu.