Suoraan sisältöön

Julkaistu 02.04.2024

Sote-alan osaamisen ennakointityöpajasarja alkaa 29.4. klo 9-11

Vetoa ja pitovoimaa sotealalle: vahvistaen osaamista ja lisäten houkuttelevuutta yhteistyöllä ja koulutuksella! Vuoden 2024 ja 2025 aikana Etelä-Savossa järjestetään useiden työpajojen ja ennakontifoorumien sarja.

Minkälaista osaamista sotealalla tarvitaan tulevaisuudessa?

Tervetuloa Osaamisen ennakointityöpajaan 29.4. klo 9-11 (TEAMS). Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä -hanke avaa ennakointifoorumien ja työpajojen sarjan:

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki 

---

Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama ryhmähanke, jonka kesto on 1.10.2023 - 31.12.2025. Sote- alalla on Suomessa valtava työvoimapula, mikä yhdistettynä alan laskevaan houkuttelevuuteen on johtanut alan vakavaan tilanteeseen. Myös koulutukseen hakeutuminen on ollut laskussa jo useita vuosia.

Hankkeen tavoitteena on parantaa sote-alan työvoiman saatavuutta Etelä-Savossa kehittämällä työvoimatarpeen ennakointia, henkilöstön osaamista ja toimijoiden yhteistyötä kohti ekosysteemimäistä toimintamallia. Lisäksi pyritään lisäämään alueen houkuttelevuutta koulutus- ja urapolkujen avulla.

Hankkeen tuloksena alueen sote-alan osaamistarpeiden ja koulutustarjonnan kohtaanto paranee, henkilöstön osaamistaso nousee ja tätä kautta alueen vetovoima kasvaa. Konkreettiset kehitettävät urapolut edistävät työntekijöiden osaamista, urakehitystä ja työhyvinvointia, mikä näkyy positiivisina vaikutuksina koulutukseen hakeutumisessa ja työvoiman määrässä. Hyvinvointialue profiloituu houkuttelevana työnantajana, samalla kun sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat yleisesti lisäävät houkuttelevuuttaan.

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk, ja siihen osallistuvat Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa, Etelä-Savon Koulutus Oy, Esedu ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu.

Kerromme mielellämme lisää!

Marjo Pulliainen

Projektipäällikkö, veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

https://www.xamk.fi/

puh. 050 5933253

marjo.pulliainen(at)xamk.fi

Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä - Xamk

Yhteistyöllä kohti sotealan tulevaisuutta - Active Life Lab