Suoraan sisältöön

Saimaan piilaakso vie maakuntaa maailmalle

• Etelä-Savossa pienetkin rohkenevat ajatella ja tehdä isosti! Mikro –ja pienyrittäjät myyvät osaamistaan, palveluja ja tuotteitaan suoraan globaaleille markkinoille. 

• Mikroyrityksiä on perustettu enemmän kuin koskaan ennen ja yrittäjävaltaisuus on jo ennestään yritysvaltaisessa Etelä-Savossa on maan korkeinta!   

• Yrittäjät ovat verkostoituneet paikallisesti ja globaalisti ja uusia teknologioita on otettu käyttöön etujoukoissa. 

• Alustatalouteen perustuva yrittäjyys on mallinnettu ja siitä on tehty maakuntamme vientituote. 

• Uusia yrityksiä on syntynyt erityisesti valmistavalle ja jalostavalle teollisuussektorille.

• Etelä-Savo on myös ympäristöteknologian keskittymä ja johtava maakunta kustannustehokkaassa ekologisuudessa ja nollajäte-tuotannossa.

Tulevaisuusikkuna -kyselyn vastaajien mielestä globaalisti verkottunut yritystoiminta tuo vastaajien mukaan tuloja ja toimeliaisuutta Etelä-Savoon vuonna 2030. Alustataloutta osataan hyödyntää ja sen kautta myydään osaamista, tuotteita ja palveluja maailmanlaajuisille markkinoille. Yrittäjävaltaisuus on kasvanut entisestään ja yrittäjämäinen työote näkyy jokaisen työntekijän työnkuvassa.