Suoraan sisältöön

Ennakointityö Etelä-Savossa

Ennakoimalla rakennamme yhdessä tulevaisuutta

Ennakointi ei ole ennustamista ja ennusteiden laadintaa vaan tulevaisuuden kehityssuuntien arviointia sekä niihin varautumista. Ennakointiin sisältyy keskeisenä ajatus siitä, että tulevaisuus ei vain tule annettune, vaan voimme siihen yhdessä vaikuttaa. Ennakointitiedon tarve kasvaa ja sitä käytetään lisääntyvässä määrin päätöksenteon ja suunnittelun pohjana. Ennakointityön tarkoituksena on koota yhteen tietoa, antaa ideoita, nostaa esiin haasteita ja mahdollisuuksia sekä herättää keskustelua.

Ennakoinnin keskeisiä toimijoita maakunnassa ovat Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon TE-toimisto. ELY:llä ja TE-toimistolla fokus on elinkeinoelämän toimintaympäristön muutoksissa, toimialojen kehityksessä sekä osaavan työvoiman saannin turvaamisessa. Etelä-Savon maakuntaliitto vastaa aluekehityksen, toimintaympäristön muutosten sekä osaamistarpeiden ennakoinnista ja seurannasta. Maakunnassa on lisäksi useita tavalla tai toisella ennakointityötä tekeviä tahoja: yrityksiä, oppilaitoksia, kehittämisyhtiöitä, rahoittajia, edunvalvojia, järjestöjä jne. Jokaisen työssä korostuvat juuri omien vaikuttamismahdollisuuksien kannalta keskeiset painotukset. Alueen ennakointiverkosto on vireä, ja verkoston toimijat toteuttavat kukin omia ennakointiprosessejaan sekä järjestävät erilaisia tulevaisuustapahtumia. Tämä sivusto kokoaa yhteen alueella tehtävää tulevaisuustyötä.

Etelä-Savon ennakoinnin toimintamalli