Suoraan sisältöön

Maailma avautuu mökkilaiturilta

• Luonnonläheinen, leppoisa ja turvallinen koti, seikkailukohde ja löytäjäänsä odottava helmi Saimaan rannalla. 

• Sopivassa suhteessa kukkivaa kaupunkikulttuuria, virkeitä kyliä ja maaseudun rauhaa.

• Puitteet sujuvalle ja mielekkäälle arjelle. 

• Tilaa ja aikaa unelmille. 

• Pienuus on suuruutta ja elämälaatu myös pienimuotoisuutta, omavaraisuutta, ihmisen kokoista elämää. 

• Etelä-Savossa pääset vähemmällä ja saat silti enemmän. Kiireettömyys, pysähtyminen, omassa rytmissä eläminen ja läsnäolo eivät kuulu vain kesälomaan. Kukapa täällä ei viihtyisi!

Tulevaisuusikkuna -kyselyn vastauksissa korostuivat voimakkaasti elämänlaatuun ja sujuvaan arkeen liittyvät seikat. Yli puolet vastaajista piti todennäköisenä sitä, että vuonna 2030 Etelä-Savo houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä erityisesti vakaalla ja turvallisella toimintaympäristöllä. Vaikka tämänhetkinen väestönkehityksen suunta on keskittymistä korostava, vastaajat uskoivat tulevaisuudessa asuin- ja elinympäristön laadulla ja viihtyisyydellä olevan enemmän merkitystä. Etätyömahdollisuuksien ja digitaalisten palvelujen kehittyessä ei ole välttämätöntä keskittyä suuriin keskuksiin, vaan on mahdollista nauttia rauhallisesta ja laadukkaasta asuinympäristöstä virtuaaliyhteyksin varustettuna. Etelä-Savon puhdas luonto, väljästi rakennettu ja rauhallinen asuinympäristö sekä puhdas luonnonympäristö toimii tulevaisuudessa vetovoimatekijänä. Vastauksissa tiedostettiin se, että muuttoliikkeessä tapahtuu kahdensuuntaista kehitystä: vaikka osa asukkaista lähtee, toisaalta tulee myös uusia, elämänlaadusta kiinnostuneita asukkaita, myös ulkomailta.

Vastauksissa täsmentyi myös se, että Etelä-Savo ei ole muusta maailmasta erillinen saareke, vaan osa dynaamista globaalia toimintaympäristöä. Yhtäältä globalisaation tuomat mahdollisuudet ja paikallisten lähi-ilmiöiden vahvistuminen korostuivat vastauksissa. Vuonna 2030 globaaleja verkostoja osataan hyödyntää mm. elinkeinojen suhteen, mutta myös uudenlaiset paikalliset yhteisöllisyyden muodot kasvattavat merkitystään. Koko maailma avautuu mökkilaiturilta.