Suoraan sisältöön

Helppo kutsua kodiksi

• Tulevaisuuden Etelä-Savo on hyvinvoivien ja onnellisten yhteisöjen ja yksilöiden koti. 

• Aitoa yhteisöllisyyttä sitä kaipaaville ja väljyyttä ja piilopaikkoja hälyä karttaville.  

• Ei vain eläkeläisten paratiisi, vaan ikäystävällinen kaikenikäisten maakunta, jossa viihtyvät niin virkeät seniorit, omavaraiset lapsiperheet, nuoret kuin maahanmuuttajatkin.

• Maaseutua uudelleen asuttavat vaihtoehtoisia elämäntapoja edustavat heimot, ja ’kulutuskarkurit’, joilla on varaa olla ilmankin.

• Puitteet houkuttelevat myös yhä enemmän ’mökkäreitä vakkareiksi’ ja satunnaisia kävijöitä osa-aika-asujiksi. 

Tulevaisuusikkuna -kyselyn vastaajien mielestä Etelä-Savo vuonna 2030 on hyvin monenlaisten hyvinvoivien yksilöiden ja yhteisöjen koti. Maahanmuutto on tälläkin hetkellä ainoa positiivinen väestökehityksen indikaattori, ja vastaajat näkivät tämän kehityksen jatkuvan tulevaisuudessakin. Lisäksi vastaajat näkivät täysin uutena asukasryhmänä vaihtoehtoisia elämäntapoja edustavat heimot, jotka toteuttavat uudenlaisia yhteisöllisyyden muotoja.