Suoraan sisältöön

Skenaarioiden seuranta 2017

Tässä esityksessä luodaan katsaus vuoden 2017 keskeisiin ilmiöihin ja kehityssuuntiin. Katsauksen tavoitteena vetää yhteen kuluneen vuoden kehitystä sekä tarkastella Etelä-Savon ulkoisen ympäristön skenaarioiden 2030 mahdollista vahvistumista. Katsaukseen koottu materiaali auttaa jäsentämään toimintaympäristön eri osa-alueiden kehitystä ja antaa pohjaa tulevaisuuden mahdollisten kehityskulkujen hahmottamiseen ja niihin varautumiseen.