Suoraan sisältöön

Skenaarioiden seuranta 2020

Tähän esitykseen on koottu katsaus vuoden 2020 keskeisimmistä Etelä-Savon toimintaympäristön ilmiöistä ja kehityssuunnista.  Katsauksen tavoitteena on vetää yhteen vuoden kehitystä sekä tarkastella Etelä-Savon ulkoisen ympäristön skenaarioiden 2030 mahdollista vahvistumista. Katsaukseen koottu materiaali auttaa jäsentämään toimintaympäristön eri osa-alueiden kehitystä ja antaa pohjaa tulevaisuuden mahdollisten kehityskulkujen hahmottamiselle ja niihin varautumiselle.