Suoraan sisältöön

Etelä-Savon skenaariot 2050

Syksyllä 2021 järjestettyjen kolmen skenaariotyöpajan pohjalta Etelä-Savolle on rakennettu kaksi skenaariota kuvaamaan ihanteellisinta ja vähiten ihanteellisinta Etelä-Savon tulevaisuuden tilaa vuonna 2050. Tarkemmat tulevaisuustaulukot skenaarioityöpajojen pienryhmätyöskentelystä löytyvät täältä

Skenaarioiden luomisen ajatuksena on ollut rakentaa kevyellä prosessilla skenaarioita, jotka pohjautuvat alueen eri asiantuntijoiden näkemyksiin eri tulevaisuuden muutostekijöistä. Skenaariot ovat kärjistyksiä, eivätkä ne siksi koskaan toteudu esitetyn mukaisesti. Usein skenaarion sisällä olevat ilmiöt ovatkin varsinaisia skenaarioita tärkeämpiä.

Työpajojen lähtökohtana on ollut keväällä 2021 päivitetty Digiheimojen maailma -skenaario, joka kuvaa yhtä Etelä-Savon mahdollista tulevaisuutta vuodelle 2030. Digiheimojen maailma skenaariosta pääset lukemaan täältä.

Alla olevassa infogramissa on esitetty Etelä-Savon skenaariot vuodelle 2050: