Suoraan sisältöön

Tilannekuva

Tilannekuvaosio kertoo Etelä-Savon aluekehityksen nykytilasta erilaisten indikaattorien kautta.

Tilannekuvaosio kertoo Etelä-Savon aluekehityksen nykytilasta erilaisten indikaattorien kautta.

Etelä-Savon aluekehityksen tilannekuva

Etelä-Savon väestönkehitys oli vuonna 2023 parasta koko 2000-luvulla, positiivisin indikaattori oli maahanmuutto. Hyvinvoinnin suhteen asumiseen, elinympäristöön ja turvallisuuteen liittyvien asioiden koetaan maakunnassa olevan varsin hyvin. 97 prosenttia järvistä on erinomaisessa tai hyvässä kunnossa. Saimaannorpan suojelussa on onnistuttu, ja norppakanta on noussut viime laskennassa jo 480 yksilöön. Alkutuotannon ja erityisesti metsien osuus elinkeinorakenteesta on Etelä-Savossa korkea, esimerkiksi metsäsektori tuottaa jopa 15 prosenttia maakunnan vuotuisesta arvonlisäyksestä. Osaajille on kysyntää erityisesti sote-alalla ja teknologiateollisuuden yrityksissä. Muun muassa edellä mainitun kaltaisia asioita on koostettu Etelä-Savon aluekehityksen laadulliseen tilanne- ja kehityskuvaan. 

Aluekehittämisen keskustelut maakuntien ja valtioneuvoston välillä käydään vuosittain. Osana keskusteluprosessia valmisteltu aluekehityksen tilanne- ja kehityskuva toimii pohjustuksena ALKE-keskusteluille. Laadullinen analyysi käy kattavasti läpi seuraavia Etelä-Savon aluekehittämisen teemoja: väestökehitys, ympäristön kestävästä kehitys, aluerakenne, liikenne ja yhteydet, elinkeinoelämä ja TKI, työvoima, osaaminen sekä hyvinvointi. Teemat on esitelty omilla alasivuillaan. Vuosittainen tilannekuvatyö toimii aluekehityksen tiedolla johtamisen tukena. Se on tarkoitettu jatkuvasti päivittyväksi, yhteiseksi kehittämisen tietopohjaksi, ja on myös kaikkien maakunnan toimijoiden hyödynnettävissä.

Aluekehittämisen keskustelut käydään useamman maakunnan yhteisinä keskusteluina, joissa pyritään löytämään maakuntia yhdistäviä teemoja ja yhteistyön paikkoja. Yhtenä tällaisista voidaan nostaa esiin esimerkiksi itäisen Suomen merkityksen kasvu geopoliittisesti tarkasteltuna sekä kehittämis- ja turvallisuuskysymyksenä. 

Etelä-Savon aluekehityksen laadullinen tilannekuva (pdf)

Etelä-Savon tilannekuvaesitys (pdf)

Etelä-Savon maakuntaprofiili

Maakuntaprofiili kuvaa erilaisia määrällisiä indikaattoreita suhteessa maakunnan väestöosuuteen. Profiilista käy ilmi esimerkiksi se, että Etelä-Savo on metsäinen ja vesistöinen maakunta, jossa on hyvin paljon vapaa-ajanasuntoja  ja alkutuotannon osuus elinkeinorakenteesta on muuta maata korostuneempi.

Etelä-Savon maakuntaprofiili (tiedosto)

Tilastosivultamme löydät lisää määrällisiä indikaattoreita Etelä-Savon maakunnan kehityksestä.