Suoraan sisältöön

Tilannekuva

Tilannekuvaosio kertoo Etelä-Savon nykytilasta ja kehityksen suunnasta.

Tilannekuvaosio kertoo Etelä-Savon nykytilasta ja kehityksen suunnasta.

Etelä-Savon maakuntaprofiili

Maakuntaprofiili kuvaa erilaisia määrällisiä indikaattoreita suhteessa maakunnan väestöosuuteen. Profiilista käy ilmi esimerkiksi se, että Etelä-Savo on metsäinen ja vesistöinen maakunta, jossa on hyvin paljon vapaa-ajanasuntoja  ja alkutuotannon osuus elinkeinorakenteesta on muuta maata korostuneempi.

Etelä-Savon maakuntaprofiili (tiedosto)

Tilastosivultamme löydät lisää määrällisiä indikaattoreita Etelä-Savon maakunnan kehityksestä.