Suoraan sisältöön

Uutiset

Etelä-Savon ruoka-alalle ja matkailulle haetaan uutta kiinnostavuutta

02.05.2024

Etelä-Savon ruoka-ala ja ruokamatkailu kytkeytyy tiiviisti osaksi Saimaan seudun European Region of Gastronomy -juhlavuotta. Maakunnalle saadun kansainvälisen huomion myötä matkailualaa virkistämällä pyritään kompensoimaan muiden elinkeinoelämän sektoreiden alavireistä tilannetta.

Työvoimabarometri korvaa ammattibarometrin (ELY-keskus)

29.11.2023

Uuden työvoimabarometrin tavoitteena on tuottaa laadukasta ja kattavaa lyhyen aikavälin tietoa ELY-keskusalueittain työvoima- ja osaamistarpeista vuodeksi eteenpäin. Tiedon tuottamisesta ja aluekäytännöistä vastaavat ELY-keskukset. Aiemmin tietoa työvoimatarpeista on julkaistu Ammattibarometrissa, jonka Työvoimabarometri nyt korvaa.

Kehitysnäkymät yritysten välillä vaihtelevat paljon Etelä-Savossa (ELY-keskus)

23.11.2023

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 23.11. syksyn 2023 katsauksen alueellisiin kehitysnäkymiin. Etelä-Savon osalta korostuu näkymien vaihtelu yritysten välillä. Pk-barometrin mukaan Etelä-Savossa yritysten suhdannenäkymät olivat syyskuussa parhaat koko maassa. Kuitenkin suurimmalla osalla yrityksiä on parhaillaan sopeuttamistoimia meneillään tai suunnitteilla.

Raportti alueellisen osaamistarvekyselyn tuloksista

04.08.2023

Jotpan ja Opetushallituksen tuoreessa raportissa esitellään keväällä 2023 toteutetun alueellisen osaamistarvekyselyn tuloksia, vertaillaan niitä Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) toteuttaman valtakunnallisen osaamistarvekyselyn tuloksiin sekä nostetaan esille alueellisessa kyselyssä ehdotettuja osaamisen kehittämisen ratkaisuehdotuksia alueellisiin työvoiman osaamistarpeisiin liittyen.

Euroopan komission strategisen ennakoinnin raportti 2023

03.08.2023

Heinäkuussa julkaistussa ennakointiraportissa analysoidaan toimintatapoja kestävyysnäkökohtien ja ihmisten hyvinvoinnin asettamiseksi Euroopan avoimen strategisen riippumattomuuden ytimeen. Raportissa esitetään kymmenen konkreettista toimenpidettä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansainvälisen toimintaympäristön muutosten vaikutukset Itä- ja Pohjois-Suomen aluekehitykseen

20.01.2023

Kansainvälisen toimintaympäristön muutoksen vaikutukset aluekehittämiseen Itä- ja Pohjois-Suomessa -selvityksessä on tarkasteltu vuonna 2022 alkaneen Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia aluekehittämisen Itä- ja Pohjois-Suomessa liikenteen ja logistiikan, turvallisuuden, energiatalouden ja huoltovarmuuden, kansalaisyhteiskunnan, työvoiman ja koulutuksen ja elinkeinojen näkökulmasta. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tilaama selvitys kattaa suurimman osan maata: Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon. Selvityksen toteutti TK-Eval Ay.