Suoraan sisältöön

Uutiset

Kansainvälisen toimintaympäristön muutosten vaikutukset Itä- ja Pohjois-Suomen aluekehitykseen

20.01.2023

Kansainvälisen toimintaympäristön muutoksen vaikutukset aluekehittämiseen Itä- ja Pohjois-Suomessa -selvityksessä on tarkasteltu vuonna 2022 alkaneen Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia aluekehittämisen Itä- ja Pohjois-Suomessa liikenteen ja logistiikan, turvallisuuden, energiatalouden ja huoltovarmuuden, kansalaisyhteiskunnan, työvoiman ja koulutuksen ja elinkeinojen näkökulmasta. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tilaama selvitys kattaa suurimman osan maata: Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon. Selvityksen toteutti TK-Eval Ay.

Etelä-Savon tulevaisuuden osaamistarpeita työstetään kohtaantofoorumissa 23.2.2023

18.01.2023

Kohtaantofoorumi järjestetään 23.2.2023 klo 13-16. Foorumissa käynnistetään osallistava, vuoden 2023 aikana toteutettava osaamisteemainen tulevaisuusprosessi. Myös valtakunnallisen osaamisen ennakointifoorumin (OEF) alueellistaminen etenee, ja samassa tilaisuudessa jatketaan työskentelyä Etelä-Savon kannalta merkittävien ammattialojen näkymistä.

Kysely Etelä-Savon tulevaisuuden osaamistarpeista käynnissä

18.01.2023

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA) sekä Opetushallitus ovat toteuttamassa Osaamisen ennakointifoorumin osaamistarve-ennakoinnin ja keskipitkän aikavälin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon alueellistamista. Osana tätä alueellistamista JOTPA toteuttaa alueellisesti ammattialakohteiset osaamistarvekyselyt.

Ennakointi vahvemmin osaksi lainvalmistelua

22.11.2022

Ennakoinnin ja tulevien sukupolvien huomioimisen tulisi olla yhä vahvemmin lainvalmistelua. Näin todetaan valtioneuvoston tulevaisuusselonteon toisen osan tueksi tehdyssä tutkimuksessa. Siinä tarkasteltiin ennakointityötä sekä tulevien sukupolvien edustamista ja oikeuksia lainvalmistelussa. Tarkastelussa on kansallinen ja kansainvälinen lainvalmistelu.

Etelä-Savon yritysten odotukset heikentyneet – työvoiman saatavuus askarruttaa (ELY-keskus)

24.10.2022

Syyskuussa julkistetun pk-yritysbarometrin mukaan Etelä-Savon yritysten suhdanneodotukset olivat selvästi heikentyneet alkuvuodesta. Barometrin mukaan yritykset ovat huolissaan energian kallistumisesta sekä Venäjän sotatoimien heijastusvaikutuksista yritystoimintaan. Eniten Etelä-Savon yrityksiä huolestuttaa tuotteiden vähentynyt kysyntä, tuotantokustannusten nousu sekä yleisen epävarmuuden lisääntyminen.

Euroopan komission strategisen ennakoinnin raportti

08.08.2022

Euroopan komission tuore ennakointiraportti ”Vihreän ja digitaalisen siirtymän yhteenkytkeminen uudessa geopoliittisessa ympäristössä” luotaa vuoteen 2050 saakka. Se on laadittu vuonna 2022 nopeasti muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa.

Tilannekuvatietoa Etelä-Savon maatalouden työvoiman tarpeesta

21.06.2022

Etelä-Savon TE-toimisto tuottaa säännöllisesti toimialakohtaisia artikkeleita, jotka kokoavat ajankohtaista tilannekuvaa maakunnan kannalta keskeisten toimialojen tilanteesta ja näkymistä. Maataloutta koskevasta artikkelista käy ilmi, että Etelä-Savossa työskentelee paljon kausityöläisiä ja työvoiman tarve vaihtelee voimakkaasti satokauden mukaan.