Suoraan sisältöön

Tulevaisuus

Tulevaisuus -osiossa käsitellään erilaisia Etelä-Savon tulevaisuuden mahdollisia ja toivottuja kehityskulkuja sekä niihin vaikuttavia trendejä. Sivuille kootaan maakunnan yhteisen aluekehityksen ennakointityön tuloksia sekä alueen toimijoiden laatimia, erilaisiin teemoihin ja toimialoiihin liittyviä tulevaisuuskatsauksia.

Tulevaisuus -osiossa käsitellään erilaisia Etelä-Savon tulevaisuuden mahdollisia ja toivottuja kehityskulkuja sekä niihin vaikuttavia trendejä. Sivuille kootaan maakunnan yhteisen aluekehityksen ennakointityön tuloksia sekä alueen toimijoiden laatimia, erilaisiin teemoihin ja toimialoiihin liittyviä tulevaisuuskatsauksia.

Muuttuva toimintaympäristö

Maailman megatrendit ja trendit vaikuttavat vääjäämättä Etelä-Savon tulevaisuuteen. Paitsi että pohdimme alueemme toivottavaa tulevaisuutta, meidän täytyy myös tarkastella erilaisia mahdollisia, todennäköisiä tulevaisuuksia. -Aluekehityksen ennakointi tarkastelee yhtäältä alueiden resilienssiä (kykyä suhtautua ja varautua toimintaympäristön muutoksiin) sekä toisaalta tukee tulevaisuuden aktiivista rakentamista.

Megatrendit tulevaisuuskuvan taustalla

Megatrendit ovat kehityksen suuria aaltoja tai linjoja, ilmiöiden tunnistettavia ja yhtenäisiä kokonaisuuksia, joilla on selkeä kehityssuunta ja joiden uskotaan vahvasti jatkuvan samansuuntaisina myös tulevaisuudessa. Etelä-Savo ei ole erillinen saareke, vaan vahvasti riippuvainen maailman megatrendeistä ja kehityskuluista (globaali keskinäisriippuvuus). Globaalit toimintaympäristön muutokset ulottuvat entistä nopeammin ja voimakkaammin myös Etelä-Savoon. Kriittistä on ennakoida sitä, mitä ulkoisen toimintaympäristön muutokset merkitsevät Etelä-Savon kontekstissa, ja toisaalta sitä, mistä trendeistä voidaan tehdä alueen kilpailuetuja. Tärkeää on myös, että ulkoisen toimintaympäristön havaittuihin ja tiedostettuihin uhkiin osataan varautua. Omilla päätöksillämme emme useinkaan voi muuttaa jonkin kehitysilmiön suuntaa maakunnassa. Päätöksillämme voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, miten hyödymme maakunnan näkökulmasta meille myönteisistä kehityssuunnista ja miten onnistumme ennalta torjumaan tai kompensoimaan kannaltamme negatiivisten kehitysilmiöiden vaikutusta.