Suoraan sisältöön

Tulevaisuus

Tulevaisuus -osiossa käsitellään erilaisia Etelä-Savon tulevaisuuden mahdollisia ja toivottuja kehityskulkuja, sekä niihin vaikuttavia trendejä. Tulevaisuusikkuna on laajana tulevaisuuskyselynä toteutettu visio Etelä-Savon erilaisista toivottavista ja halutuista tulevaisuuksista. Etelä-Savon skenaariot 2030 taas esittää neljä vaihtoehtoista ja mahdollista tulevaisuuskuvaa alueesta vuonna 2030.

Tulevaisuus -osiossa käsitellään erilaisia Etelä-Savon tulevaisuuden mahdollisia ja toivottuja kehityskulkuja, sekä niihin vaikuttavia trendejä. Tulevaisuusikkuna on laajana tulevaisuuskyselynä toteutettu visio Etelä-Savon erilaisista toivottavista ja halutuista tulevaisuuksista. Etelä-Savon skenaariot 2030 taas esittää neljä vaihtoehtoista ja mahdollista tulevaisuuskuvaa alueesta vuonna 2030.

Muuttuva toimintaympäristö

Maailman megatrendit ja trendit vaikuttavat vääjäämättä Etelä-Savon tulevaisuuteen. Paitsi että pohdimme alueemme toivottavaa tulevaisuutta, meidän täytyy myös tarkastella erilaisia mahdollisia, todennäköisiä tulevaisuuksia. Maakunnassa on laadittu laaja ja osallistava skenaariotyö vuonna 2015. Tuolloin rakennettiin neljä erilaista ulkoisen toimintaympäristön skenaariota vuoteen 2030 mennessä ja näille skenaarioille varautumissuunnitelmat. Skenaarioiden toteutumista on seurattu vuositasolla sen jälkeen. 

Megatrendit tulevaisuuskuvan taustalla

Megatrendit ovat kehityksen suuria aaltoja tai linjoja, ilmiöiden tunnistettavia ja yhtenäisiä kokonaisuuksia, joilla on selkeä kehityssuunta ja joiden uskotaan vahvasti jatkuvan samansuuntaisina myös tulevaisuudessa. Etelä-Savo ei ole erillinen saareke, vaan vahvasti riippuvainen maailman megatrendeistä ja kehityskuluista (globaali keskinäisriippuvuus). Globaalit toimintaympäristön muutokset ulottuvat entistä nopeammin ja voimakkaammin myös Etelä-Savoon. Kriittistä on ennakoida sitä, mitä ulkoisen toimintaympäristön muutokset merkitsevät Etelä-Savon kontekstissa, ja toisaalta sitä, mistä trendeistä voidaan tehdä alueen kilpailuetuja. Tärkeää on myös, että ulkoisen toimintaympäristön havaittuihin ja tiedostettuihin uhkiin osataan varautua. Omilla päätöksillämme emme useinkaan voi muuttaa jonkin kehitysilmiön suuntaa maakunnassa. Päätöksillämme voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, miten hyödymme maakunnan näkökulmasta meille myönteisistä kehityssuunnista ja miten onnistumme ennalta torjumaan tai kompensoimaan kannaltamme negatiivisten kehitysilmiöiden vaikutusta.

Aiheeseen liittyviä lähteitä

Sitran megatrendit 2020