Suoraan sisältöön

Saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on  Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihankkeen ylläpitämän esavoennakoi.fi sivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.esavoennakoi.fi ja on laadittu / päivitetty 28.08.2020.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää kaikki saavutettavuusvaatimukset

Ei saavutettava sisältö

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

1. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

  • käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia
  • karttoja, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön (esim. sää- tai maastokarttoja)
  • toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018

1. Sivustolla merkittävin ennen 23.9.2018 julkaistu raportti on ulkopuolisen tahon tuottama skenaarioraportti. Skenaarioraportin keskeisimmät tulokset on kuitenkin rakennettu myös suoraan sivuston rakenteeseen.

2. Infogramissa esiintyy kuvamuodoissa olevia karttasisältöjä, joista osaa on avattu lyhyesti vaihtoehtoisella tekstillä ja osa on poistettu ruudunlukulaitteen näkyvistä.

3. Sivustolla on Infogram ohjelman tuottamia grafiikoita, joita käyttäjän on mahdollista ladata PDF- tai muuna tulostustoimintona. Nämä tulostustoiminnot ovat Infogramin sisäisiä toimintoja, eivätkä PDF-kopiot ole saavutettavassa muodossa. Itse sivustolla olevat Infogramit on kuitenkin rakennettu saavutettavaksi.

4. Osa vanhemmista dokumenteista on jätetty alkuperäiseen muotoon, kuten Prezi -ohjelmalla tuotetut aiempien vuosien skenaarioseurannat. Prezi esitysten rinnalle on luotu vaihtoehtoisena esitystapana PDF-asiakirjat, joissa Prezi -esityksissä esiintyvät asiat on listattu sisältöotsikkoihin, listauksiin, sekä linkitettyihin uutisartikkeleihin. Jatkossa Prezi-esityksiä ei julkaista sivustolla, vaan esitykset tehdään saavutettavassa muodossa.

5. Sivustolla saattaa ilmetä jotain menetelmällisiä kokonaisuuksia, jotka eivät suoraan ole saavutettavassa muodossa. Näiden rinnalle on rakennettu vaihtoehtoinen tapa saada tieto. Esimerkiksi Etelä-Savon matkailun tulevaisuustarkastelussa tulevaisuustaulukkomenetelmällä rakennettu tulevaisuustaulukko ei ole ruudunlukulaitteelle selkeästi luettava, jonka vuoksi siitä on tehty erillinen saavutettava dokumentti.

6. Sanapilviin on kirjoitettu vaihtoehtoinen teksti ruudunlukulaitteelle tai interaktiivisten sanapilvin tapauksessa niiden alle on luotu vaihtoehtoinen tapa lukea sanapilvessä oleva tietoa. Esimerkiksi muuttuvan toimintaympäristön megatrendit -sanapilvessä olevat linkitykset löytyvät sanapilven alta, mutta itse sanapilvi ei näy ruudunlukulaitteelle.

7. Infogram kuvioissa oleva väärimaailma on rakennettu siten että tekstitausta ja tekstin väri ovat saavutettavan kontrastin mukaisia. Graafisten sisältöjen osalta kaikki väriteemat eivät välttämättä erotu toisistaan tiedon paljouden vuoksi. Kuvioissa sisältöihin on rakennettu vaihtoehtoisia tiedon esittämisen muotoja, kuten hiiren viemistä kohteen päälle ja/tai tekstin selitteitä värin rinnalla. Nämä vaihtoehtoiset toiminnot auttavat värien erottamisessa. Lisäksi paljon tietoa sisältävän graafin tiedon voi ladata suoraan omalle koneelle.

8. Sivustolla oleva Tulevaisuusikkuna -raportti on tuotettu 23.9.2018 jälkeen. Raportti on tuotettu aiemmassa ennakointihankkeessa ja sitä voi siksi verrata ulkopuolisen tahon tuottamaksi. Raportista on kuitenkin luotu saavutettava versio, jossa raportissa esiintyvät kuvat on kirjoitettu auki ruudunlukulaitteelle.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Sähköpostilla

esavoennakoi@gmail.com

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000