Suoraan sisältöön

JOTPA/OEF tulosten alueellistaminen

Alueellistamisprosessin eteneminen

 • Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA) sekä Opetushallitus ehdottavat alueellisille ennakoinnin yhteistyöryhmille yhteistyötä Osaamisen ennakointifoorumin osaamistarve-ennakoinnin ja keskipitkän aikavälin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon alueellistamiseksi.
 • JOTPA on rakentanut alueellisen kyselyn, jossa tarkastelussa ammattialakohtaisia keskipitkän aikavälin osaamistarpeita alueen kannalta merkittävimmillä ammattialoilla.
 • JOTPA on tarjonnut taustamateriaalia työpajatyöskentelylle ja Punos –hanke on toteuttanut Etelä-Savon kohtaantofoorumin osana hankkeen pilotointeja. Kohtaantofoorumissa Jotpan tuloksia on jatkojalostettu ja listattu kriittisimmät osaamisen Etelä-Savossa vuonna 2030.
 • JOTPA tuottaa työpajan tuloksista koonnin, jota JOTPA hyödyntää ennakointityössä, sekä mm. rahoitushakujen valmistelussa:
  • Tulosten alustava julkaisu on 3-4/2023
  • JOTPA julkaiseen määrällistä kohtaantoa koskevan alueellinen arvio vuoden 2023 aikana

Etelä-Savon kohtaantofoorumi 23.2.2023

23.2.2023 järjestettiin Etelä-Savon kohtaantofoorumi, jossa jatkotyöstettiin JOTPA:n tarjoamien materiaalien pohjalta Etelä-Savon kannalta kriittisimpiä osaamisia vuonna 2030. Työpajatyöskentelyssä jokainen kolmesta ryhmästä vatisi 2 - 3 kriittisintä osaamistarvetta, jotka alueella pitäisi ensimmäisenä ratkaista, sekä täyttää näiden osaamisaluiden osalta Jotpan tarjoama työpajapohja, jossa kysyttiin: Keneltä osaaminen puuttuu? Mikä on ongelma? Mitä ratkaisuja ongelmaan on? Mitä hyötyä ratkaisut tuottavat?

Työpajatyöskentelyn pohjalta tunnistettiin viisi kriittisintä osaamista Etelä-Savossa vuonna 2030:

 • Vastuullisuusosaaminen
 • Digiosaaminen
 • Monikulttuurisuus
 • Ohjausosaaminen
 • Kestävä ja tuottava metsänhoito