Suoraan sisältöön

Skenaarioiden seuranta 2016

Etelä-Savon skenaariotyö jatkuu aktiivisella toimintaympäristön seurannalla

Etelä-Savon tulevaisuuden skenaariot 2030 valmistuivat alueen toimijoiden yhteistyönä loppuvuodesta 2015. Tämän jälkeen aloitettiin niiden seurantatyö, jonka tavoitteena on kartoittaa eri skenaarioiden toteutumista tai vahvistumista erilaisten voimistuvien  kehityskulkujen ja muutosilmiöiden valossa.  Seurantaa on tehty jatkuvaluonteisesti Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihankkeissa muun muassa erilaisia uutispalveluja hyödyntäen. Seurannan tulokset kootaan havainnoillisiksi esityksiksi 1-2 kertaa vuodessa. Vuoden 2016 seurannan keskeiset havainnot on koottu oheiseen prezi- esitykseen.