Suoraan sisältöön

Osaamistarpeiden ennakointi

Tämä sivu kokoaa yhteen tietoa Etelä-Savon osaamistarpeiden ennakoinnista.

Etelä-Savon osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamallin tarkoituksena on koota yhteen tietoa eri alojen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeista sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä, sekä tuoda sitä asiasta kiinnostuneiden hyödynnettäväksi ja arvioitavaksi. Toimintamallissa osallistetaan alueen keskeisiä toimijoita, huomioiden eri tahojen tuottama tilasto- ym. ennakointitieto.

Etelä-Savon Kohtaantofoorumi toimii maakunnan osaamistarpeiden ennakoinnin yhteenkokoavana areenana, johon teemasta kiinnostuneet voivat osaallistua keskustelemaan osaamisen teeman kananlta tärkeistä asioista. Kohtaantofoorumien sisällöt ja osallistujakokoonpanot vaihtelevat foorumien aiheiden mukaan ja ne voivat olla luonteeltaan luennoivia, työpajamaisia tai keskustelevia tilaisuuksia. Jatkossa Kohtaantofoorumeita pyritään järjestämään vuosittain ja sen järjestemisestä vastaa Ennakointitiimi.

Kuvaus Etelä-Savon osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamallista löytyy täältä

Lue myös Etelä-Savon alueellisen ennakoinnin toimintamallista 

Ajankohtaiset pilotoinnit ja kokeilut

Sivustoa on kehittänyt Etelä-Savon maakuntaliiton ESR-rahoitteinen Punos - osaamisen verkostot ja toimintatapojen kehittäminen Etelä-Savossa -hanke.

Aiheeseen liittyviä sisältöjä ja linkkejä:

Esavoennakoi.fi -osaamisen osio. Ennakointisivuston osaamisen -osio kertoo yleiskatsauksen Etelä-Savon osaamisen tilastojen valossa.

Savostamo.fi -sivusto Savostamo tarjoilee kattauksen Etelä-Savon huippukoulutuksia sekä ideoita itsesi kehittämiseen. Tutustu koulutuksiin, joiden kautta voit työllistyä nopeasti, opiskele ja harrasta omaksi iloksi tai ota suunta tulevaisuuden työhön.

Työvoiman saatavuus ja kohtaanto. Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitävä raportti eri toimialojen ja ammattien työmarkkinatilanteen kehityksestä maakuntatasolla.

Peda.net - Elinikäinen oppiminen, ohjaus ja nuorisotakuu Etelä-Savossa. ELY-keskuksen ylläpitämä sivusto, jossa koottuna hankkeita, joiden teemana on oppiminen, ohjaus ja nuorisotakuu.