Suoraan sisältöön

Aineistot

Barometrit ja kyselyt

OP:n maakuntaennuste, kevät 2024

EK:n suhdannebarometri, kevät 2024

Alueelliset kehitysnäkymät, kevät 2024

Pk-yritysbarometri, kevät 2024

Työvoimabarometri Etelä-Savo, syksy 2023

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2023

EK:n suhdannebarometri tammikuu 2024 

Pk-yritysbarometri 2/2023 (Etelä-Savon yrittäjät)

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2023

Pk-yritysbarometri 1/2023 (Etelä-Savon yrittäjät)


Ennakointiraportit ja -katsaukset

Sote-alan toimialaraportti

Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2021-2022

Matkailun toimialaraportti 2024 (TEM)

Väestönmurros ja perusopetus (Kuntaliitto)

Laaja-alaiset osaamistarpeet 2040 (Opetushallitus)

Suomen saaristojen skenaariot 2045 (MMM)

MDI:n väestöennusteet 2023

Euroopan komission strategisen ennakoinnin raportti 2023

Alueellisia työvoiman osaamistarpeita ja ratkaisuehdotuksia - Koontia alueellisen osaamistarvekyselyn tuloksista (Jotpa ja Opetushallitus) 

Matkailualan toimialaraportti (TEM)

Aluehallintovirastojen tulevaisuuskatsaus 2023 (AVI)

Tutkimus- ja kehittämismenot sekä bruttokansantuote maakunnittain vuosina 2017-2021 (Jyväskylän yliopisto)

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko (VNK)

Kansainvälisen toimintaympäristön muutoksen vaikutukset aluekehittämiseen Itä- ja Pohjois-Suomessa (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto)

Työvoiman saatavuus, työvoimapula ja kohtaanto-ongelmat vuonna 2022 (TEM)

Sitran megatrendit 2023

Tilastotietoja Etelä-Savon ruokasektorista (URAKKA-hanke)

Monipaikkaisen asumisen rytmit Etelä-Savossa (Ruralia)

Ennakointi vahvemmin osaksi lainvalmistelua (VNK)

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaus 2022 (Valtioneuvoston kanslia)

Local and regional experiences of remote work and multilocality (Nordregio)

Ukrainan sodan vaikutuksia Suomen työmarkkinoihin ja jatkuvan oppimisen haasteisiin (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus)

Näkymiä koulutuksen tulevaisuuksiin - Etelä-Savo 2035 -delfoiraportti (Koulutusportti-hanke)

Etelä-Savon väestöennuste 2021

Suomen ilmastopaneelin raportti 2/2021

Kestävät kunnat 2030 -ennakointijulkaisu (Kuntaliitto)

Savonlinnan kaupan palveluverkkoselvitys

Hiilivapaa Etelä-Savo loppuraportti

Etelä-Savon matkailun tulevaisuustarkastelu