Etelä-Savon skenaariot 2030


Miltä elämä Etelä-Savossa näyttäisi jos ympäristön tila maailmalla heikkenisi jyrkästi ja kaikkialla vallitsisi pula puhtaasta vedestä, elintarvikkeista, energiasta ja hyödynnettävistä luonnonvaroista? Entä miten maakunta menestyisi entistäkin avoimemmassa ja kansainvälisemmässä maailmassa, jossa yhteistyön rakenteet ovat verkottuneita ja rajat ylittäviä? Tai mitä jos maailma sulkeutuisi ja blokkiintuisi geopoliittisen epävakauden ja sotilaallisten levottomuuksien lisäännyttyä?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Etelä-Savon maakuntaliiton syksyn 2015 aikana toteuttamassa skenaarioprosessissa. Etelä-Savon skenaariot 2030 -prosessissa tunnistettiin Etelä-Savon toimintaympäristön muutoksia, joiden pohjalta rakennettiin neljä vaihtoehtoista ja mahdollista tulevaisuudenkuvaa. Skenaariotyön toteutuksesta vastasi maakuntaliiton ja Etelä-Savon ELY-keskuksen edustajista koottu 11 henkinen projektiryhmä sekä laaja joukko (noin 40 henkilöä) alueen eri sektoreita edustavia toimijoita kolmessa laajemmassa työpajassa. Projektin suunnittelusta ja ohjauksesta sekä skenaariomenetelmän soveltamisesta vastasi Capful Oy.

Skenaariotyön avulla ei pyritty Etelä-Savon todennäköisimmän tulevaisuuden ennustamiseen. Tarkoitus ei myöskään ollut valita yhtä skenaariota muiden joukosta asettamalla skenaariot todennäköisyys- tai proferenssijärjestykseen, sillä tulevaisuudessa todentuvat tapahtumakulut ovat usein yhdistelmiä eri skenaarioista. Skenaarioiden tarkoituksena on ohjata toimijoita ajattelemaan monipuolisesti ja johdonmukaisesti erilaisia vaihtoehtoisia kehityskulkuja ja parantaa ajankohtaisten ilmiöiden ymmärrystä sekä tätä kautta tehostaa päätöksentekoa ja muutosvalmiutta.

Etelä-Savon skenaarioiden rakentamisen lähtökohdiksi nostettiin kansainvälinen verkostoituminen ja päätöksenteko sekä resurssien saatavuus. Ulottuvuuksista ja niiden ääritulemista muodostettiin rakennusteline, jonka varaan lähdettiin rakentamaan ja kuvaamaan neljää erilaista ja useiden tekijöiden dynamiikkaa kuvaavaa tulevaisuuden maailmaa. Prosessissa syntyneet neljä vuotta 2030 kuvaavaa skenaariota ovat: 1. Alueiden Suomi uudessa maailmanjärjestyksessä, 2. EU hiekkalaatikkona, 3. Kekkoslandia 2.0 ja 4. Digiheimojen maailma.

Skenaarioraportti