Etelä-Savon tulevaisuusikkuna 2030

Etelä-Savon tulevaisuudennäkymiä yhteenkokoava tulevaisuusikkuna on valmistunut! Maakunnassamme tulevaisuutta visioidaan yhdessä ja osallistaen. Vuoden 2018 aikana toteutettu Tulevaisuusikkuna -kysely haastoi pohtimaan Etelä-Savon tulevaisuutta vuoteen 2030 mennessä. Laaja tulevaisuuskysely oli auki esavoennakoi.fi -verkkosivustolla kesä-elokuussa 2018, ja sitä täydennettiin suppeammalla kyselyllä SYKE -yritysmessuilla Mikkelissä 5.9.2018. Kaikkiaan kysely tuotti n. 250 vastausta, joista noin puolet vastasi verkkosivustolla ja puolet messuilla. Kysely tuotti elämänlaatuun, luonnonympäristöön, asukkaisiin, palveluihin, työelämään, yrityksiin ja toimialoihin liittyviä vastauksia, kun näköpiirissä oli vuosi 2030. Kyselyn painotus oli erityisesti alueen toivottavassa ja halutussa tulevaisuudessa. Tulevaisuusikkunan visualisoitiin mainostoimisto Kixit Oy:n toimesta. Tulevaisuusikkunasta laadittiin raportti, ja lisäksi kyselyn eri osa-alueita on avattu tämän sivuston alasivuilla. Tulevaisuusikkunaa päivitetään jatkuvaluonteisesti ja sen muodostamisessa hyödynnetään vahvasti alueen eri toimijoiden näkemyksiä toimintaympäristön keskeisistä kehityssuunnista.

Etelä-Savon Tulevaisuusikkuna 2030

  • 09.01.2019

Aineistopankki

Uusiutuvan energian näkymät 2019 (TEM)

Puutuoteteollisuuden näkymät 2019 (TEM)

Matkailualan näkymät 2019 (TEM)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkymät 2019 (TEM)

Liike-elämän palvelujen näkymät 2019 (TEM)

Elintarvikealan näkymät 2019 (TEM)

Luonnontuotealan toimialaraportti 2019 (TEM)

Matkailun toimialaraportti 2019

Uusiutuvan energian toimialaraportti 2018

Sote-alan toimialaraportti 2018

Puutuoteteollisuuden toimialaraportti 2018

Elintarvikealan toimialaraportti 2018 (TEM)

Majoitus- ja ravitsemustoimialan yritysten kehitys Etelä-Savossa 2010-2016 (ELY-keskus)

Etelä-Savon soteammattihenkilöstön selvitys

Pankki- ja rahoitusalan tulevaisuudennäkymiä (OP-ryhmä, Sari Heinonen)

Luonnontuoteala toimialaraportin valossa (TEM)

Elintarvikealan kasvunäkymiä (TEM)

Katsaus sote-palveluihin - mullistuksia ja näkymiä

Katsaus kaivosalan näkymiin Suomessa (TEM)

Liike-elämän palvelujen ja ohjelmistoalan kasvun näkymiä ja haasteita (TEM)

Uusiutuvan energian näkymiä ja kehittämistarpeita  (TEM)

Puutuotealan kasvunäkymiä (YM)

Matkailun kehitysnäkymiä (TEM)

Liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden kehitysnäkymiä (OPH)

Vaihtoehtoisia skenaarioita maataloudesta vuoteen 2030 (LUKE)

Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialaraportti (TEM)

Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa (OPH)

Metsäalan osaamistarpeet (OPH)

Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet (OPH)

Metsätoimialan tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset Etelä-Savossa

Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa - Tulevaisuusvisio 2020-luvulle