Etelä-Savon yrityksillä myönteiset näkymät

Etelä-Savon pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat positiiviset. Uusimman pk-yritysbarometrin mukaan Etelä-Savo on ainoa Suomen maakunnista, jossa yritysten suhdannetilannetta arvioidaan paremmaksi kuin viime syksynä. Koko maan tasolla suhdanneodotuksia kuvastaa saldoluku +14, kun se syksyllä oli +27. Etelä-Savossa tilanne on päinvastainen saldoluvun ollen tällä hetkellä +25, kun se syksyllä oli +12.

Alueellisesti Savonlinnan seudun yrityksillä oli korkeimmat odotukset, kun taas Mikkelin seudun yritysten odotukset olivat koko maan keskitasoa. Pieksämäen seudun vastauksissa oli suurta vaihtelua yritysten kesken. 

Etelä-Savossa kyselyyn vastasi 88 ja koko maassa 4600 yritystä. Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina.

Pk-yritysbarometri kevät 2019

  • 13.02.2019

Aineistopankki