Uutisarkisto

Ammattialojen tulevaisuuden näkymiä -osio rakentuu ennakointisivustolle

13.02.2018

Etelä-Savon ennakointiverkko -hanke on koonnut esavoennakoi.fi -sivustolle ammattialojen tulevaisuuden näkymiä työllisyyden kannalta keskeisiltä toimialoilta. Näkökulma on erityisesti eri alojen laadullisessa kehityksessä eli siinä, minkälaisia tulevaisuutta muokkaavia muutosvoimia ja ilmiöitä aloilla on tunnistettavissa ja miten ne muuttavat toimialojen osaamistarpeita.

Eri alojen työllisyysnäkymiä on arvioitu myös karkealla mittarilla (laskee-pysyy ennallaan-kasvaa). Arviot ovat suuntaa-antavia ja ne pohjautuvat vallitsevien kehityskulkujen pohjalta tehtyihin asiantuntija-arvioihin. Arviointien tarkoituksena ei ole kertoa, mille aloille kannattaa kouluttautua ja mille ei, vaan tarjota pohjaa oman osaamisen ennakoivalle kehittämiselle nousevat osaamistarpeet ja kehityssuunnat huomioiden.

Ammattialojen tulevaisuuden näkymiä -osiota kehitetään edelleen yhteistyössä alueen ennakointitoimijoiden kanssa.

Ammattialojen tulevaisuuden näkymiä

Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018