Uutisarkisto

Rakennusalan yritykset huolissaan työvoiman saatavuudesta

22.08.2018

Etelä-Savossa on noin 1 400 rakennusalan toimipaikkaa, joista noin sadalla yrityksen kotipaikka on muualla kuin Etelä-Savossa. Rakentamisen ammateissa työskenteli v. 2015 noin 2 700 eteläsavolaista. Toimialalla työskenteleviä oli yhteensä 3 400, eli muissa ammateissa toimialalla on noin 700 hlöä. Etelä-Savo hyötyy muualla Suomessa olevista työpaikoista siten, että noin 200 rakentajaa enemmän työllistyy alan töihin kuin mitä Etelä-Savossa on alan työpaikkoja. Rakennusalalla työskentelevien keski-ikä on alempi kuin kaikkien Etelä-Savon työllisten. Miesten osuus rakennusalalla on jopa 94,5 prosenttia, kun se on Etelä-Savon kaikilla toimialoilla 49 %.

Rakennusalalla toimiville eteläsavolaisille yrityksille keväällä 2018 tehdyn haastattelututkimuksen mukaan kolmannes alueen yrityksistä näki toiminnan jatkuvan nykyisellään, kun taas toinen kolmannes haki selvästi kasvua. Epävarmuutta tai varsinaista uhkaa toiminnan lopettamisesta koki n. 5% vastaajayrityksistä.

Haastatellut yritykset näkivät toimialalla vaikuttavina merkittävimpinä muutossuuntina erityisesti moniosaamisen korostumisen, digitaalisuuden lisääntymisen, avaimet käteen rakentamisen sekä puurakentamisen yleistymisen. Lisäksi Etelä-Savossa korjausrakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta korostuu.

Alan haasteina nähtiin mm. kausiluonteisuus, suhdanneherkkyys, töiden määräaikaisuus, kova hintakilpailu sekä projektiaikataulut. Suurimpia mahdollisuuksia vastaajien mielestä taas olivat vallitseva noususuhdanne, korjausrakentamisen yleistyminen sekä digitalisaation tuomat mahdollisuudet.

Osaavan työvoiman saatavuus huoletti vastaajayrityksiä. Työvoiman saantivaikeuksia on Etelä-Savossa ollut useissa ammateissa. Kilpailu osaavasta työvoimasta on kova ja pienissä yrityksissä vaaditaan hyvin monialaista osaamista.

Nykyhenkilöstön osaamisen kehityskohteina mainittiin mm.: asbestikoulutus, CNC-koulutus, hitsaustaito, 3D-mallinnus, sisäilmakoordinaatio-osaaminen, kuntoarvioiden tekeminen, heikkovirtapuolen osaaminen sähköasentajille, maanrakennusalan nykytekniikka-osaaminen, palokatkokoulutus, kosteusmääritykset, haitta-ainekoulutus, pölytön saneeraaminen kaikille rakennustyömailla työskenteleville, kosteudenhallintaan täsmäkoulutus, markkinointitaidot (some, viestintä, myynti) sekä ATK-taidot.

Uusiksi koulutustarpeiksi esitettiin mm. työnjohdollinen koulutustarve (tarjouslaskenta, urakat, työnsuunnittelu) myynti- ja asiakaspalvelutaidot, 3D-mallinnus, automaatio-osaaminen, taloteollisuuden insinööriosaaminen, kokoonpanorakentaminen, haitta-aineiden asiantuntemus sekä kuvienlukutaito.

Rakennusalan yrityshaastattelut tehtiin Etelä-Savossa keväällä 2018. Haastatteluja toteuttivat ESEDUn, Xamkin, SAMIn ja Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntijat. Tiedot kokosi yhteen Etelä-Savon ELY-keskus. Haastatteluihin osallistui lähes 60 rakennusalan yritystoimipaikkaa, joissa henkilöstömäärä Etelä-Savossa on runsaat 1 000 henkilöä.

Lisätietoja: merja.toijonen(at)ely-keskus.fi

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!
Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.
28.08.2019
Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018