Suoraan sisältöön

Väestönkehitys

Etelä-Savon tilastoitu väkiluku 1.1.2024 on 129 896 henkeä. Ilahduttavaa on se, että koko 2000-luvun negatiiviseksi jäänyt kokonaisnettomuutto kääntyi plussan puolelle vuonna 2021 ja positiivinen kehitys on jatkunut tähän saakka. Vuonna 2023 maakunnan väestökehitys oli muuttoliikkeen ansiosta koko 2000-luvun paras. Muuttovoittoa saadaan erityisesti maahanmuuttajista.
Tilastoitu väkiluku ei näytä alueella sijaitsevan väestön kokonaiskuvaa, sillä Etelä-Savo on kausittain hyvin voimakkaasti kasvava maakunta: monipaikkaisesti asuvat ja esimerkiksi vapaa-ajanasunnoillaan aikaa viettävät ja työskentelevät ihmiset eivät näy väestötilastoissa eivätkä sote-palveluiden mitoituksessa. Vuoden aikana alueen näkyvän elinvoiman ja väkimäärän vaihtelu on suurta, sillä esimerkiksi Nordregion arvion mukaan Etelä-Savossa sijaitsee kaikkien vapaa-ajanasuntojen ollessa täydessä käytössä jopa yli 100 000 henkilöä vakituisen asutuksen lisäksi. Etätyön yleistyminen on pidentänyt vapaa-ajanasumisen kautta sekä lisännyt monipaikkaista asumista. Monipaikkainen työnteko ja kausiväestö tuovat alueelle elinvoimaa, mutta edellyttävät myös toimivia palveluja (esimerkiksi tietoliikenne ja logistiikka).
Väestökehityksen kokonaiskuva on kuitenkin tulevaisuudessa voimakkaasti heikkenevä. Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta ja nuorten ikäluokat ovat pienet. Työikäisten osuuden ollessa keskimääräistä pienempi väestöllinen huoltosuhde maakunnassa on jo nykyisellään erittäin korkea ja heikkenee väestöennusteen mukaan edelleen. Väestökehityksen suunnalla on vaikutusta paikallismarkkinoihin, vaikka matkailijat ja vapaa-ajan asukkaat erityisesti vilkkaana kesäkautena kokonaiskysyntää parantavatkin. Markkinoiden heikko kehitys keskittää toimintoja entisestään, vähentää kilpailua sekä erikoistumisen mahdollisuuksia. Edessä on näiden palvelujen (koulutus, sote ym.) sopeuttaminen, mikä taas vaikuttaa myös yksityisten palvelujen kysyntään.