Suoraan sisältöön

Julkaistu 10.05.2021

Alueellisissa kehitysnäkymissä varovaista positiivisuutta

Koronakriisi on koetellut alueiden taloutta ja työllisyyttä jo yli vuoden, mutta nyt on varovaista positiivisuutta ilmapiirissä. Parantuneiden odotusten taustalla on oletus koronarokotusten ripeästä etenemisestä ja sen myötä tautitilanteen helpottumisesta sekä rajoitusten purkamisesta.

Arviot perustuvat 10. toukokuuta julkaistuun maakuntien ja seutukuntien nykytilaa ja lähiajan kehitysnäkymiä tarkastelevaan katsaukseen, jonka ELY-keskukset ovat laatineet yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa. Katsauksen arviot on tuotettu maalis-huhtikuussa 2021.

Palvelusektorilla kriisistä toipuminen voi kestää pitkään – teollisuuden näkymät valoisampia

Vaikean vuoden jälkeen monet toimialat ja yritykset ovat syvissä vaikeuksissa, etenkin palvelusektorilla, jossa kriisistä toipuminen voi kestää pitkään. Henkilökohtaiset palvelut, matkailu, majoitus- ja ravitsemisala, tapahtuma-ala, kulttuuriala sekä henkilöliikenne ovat aloja, joihin rajoitustoimet ja vähentynyt kysyntä ovat vaikuttaneet vakavimmin kautta maan.

Tapahtuma- ja kulttuurialan osalta tuleva kesä näyttää hyvin epävarmalta. Koronapandemia on vaikuttanut suuresti ilmailualaan, mikä painaa erityisesti Helsingin seutukunnan ja Vantaan näkymiä. Kotimaan matkailulta odotetaan kuitenkin hyvää kesäsesonkia.

Teollisuuden näkymät nähdään valoisampina, mikä osaltaan heijastuu teollisuusvaltaisten alueiden kohentuneisiin odotuksiin. Teknologiateollisuus on pärjännyt varsin hyvin ja lähitulevaisuuteen on positiiviset näkymät.

Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys huolestuttavat ja kohtaanto-ongelmat jatkuvat

Pitkäaikaistyöttömyyden ennakoidaan jatkavan nopeassa kasvussa, mikä on suuri huoli alueilla. Myös nuorten työttömyys on koronakriisin myötä kasvanut ja nuorten vastavalmistuneiden pääsy työelämään on vaikeutunut varsinkin rajoitustoimista kärsineillä toimialoilla. Osaavan työvoiman saatavuus ei työttömyyden kasvusta huolimatta ole juurikaan helpottunut ja ongelma tulee pahenemaan nopeasti, kun talous alkaa taas vetää.

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2021

Lähde: ELY 10.5.2021