Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.10.2021

Etelä-Savon elinkeinoelämän näkymät positiivisia

Elinkeinoelämän kokonaisnäkymät ovat Etelä-Savossa puolen vuoden ja vuoden tähtäimellä positiiviset. Koronan vaikutukset jäivät Etelä-Savon yrityksille lievemmiksi kuin vielä viime syksynä odotettiin.

Etelä-Savossa on perusteollisuudessa useita vahvoja yritysryppäitä, esimerkiksi konepajoja ja muovituotteiden valmistajia. Maakunta on sijainniltaan hyvässä paikassa, etäisyydet ja yhteydet Suomen talouskasvun vahvimpiin alueisiin sekä kansainvälisen toiminnan solmukohtiin ovat kohtuulliset. Koronakriisin isku on kohdistunut Etelä-Savossa pahiten ravintola-, kulttuuri- ja matkailutoimintoihin.

Kuivuus ja kuumuus kiusasi maataloutta, metsäsektorin alkuvuosi suotuisa

Kesän 2021 sää on aiheuttanut maataloudelle merkittäviä ongelmia. Viljasato on jäämässä keskinkertaiseksi ja osin puintikelpoista satoa ei saada lainkaan. Kuivuus aiheutti myös puutarhatuotannolle ongelmia, kun jouduttiin käyttämään pitkään keinokastelua. Tämä aiheutti kustannuksia ja vaikutti sadon määrään ja osin myös laatuun.

Metsäsektorin alkuvuosi on ollut varsin suotuisa. Etelä-Savossa on tehty puukauppoja vuoden alkupuoliskolla ennätysvuoden 2018 tahtiin. Sahatavaran korkeasuhdanteen takia kysyntä on painottunut tukkipuuhun.

Teknologiateollisuus selvisi hyvin ja rakentamisvauhti on tasainen

Tämänhetkinen näkymä maailmalla tukee tuotannon kasvua. Kasvua kuitenkin vaikeuttavat hankaluudet materiaalien ja komponenttien saatavuudessa. Lisäksi kysynnän lisääntyminen on johtanut tuottajahintojen nousuun ja tilanne kurittaa erityisesti tuotantoketjun alkupäätä. Osaavasta työvoimasta alkaa olla myös pulaa. Oman mausteensa tilanteeseen tuo mm. digitalisaation mukanaan tuoman muutoksen kova tahti. Tämä ilmiö korostuu Etelä-Savossa, jossa yritysten tarvitsemat osaamistarpeet vaihtelevat paljon toisistaan, mutta taas toisaalta määrät per yritys eivät ole kovin suuria.

Rakentamisen suhdannenäkymä Etelä-Savossa on vuonna 2021 positiivinen. Maakunnassa rakentamisen kokonaisvolyymi oli vuoden 2020 kasvussa ja sama suunta on jatkunut alkuvuonna 2021. Nousu johtuu julkisen palvelurakentamisen hankkeista. Liike- ja toimistorakentaminen on elpymässä aallonpohjasta ja teollisuus- ja varastorakentamisessa näkyy yritysten investointihalukkuuden kasvu.

Matkailukesä oli ennätyksellinen

Matkailukesä 2021 oli Etelä-Savossa ennätyksellinen kotimaan matkailun osalta. Tosin epävarmuus oli vallitseva olotila matkailuyrityksissä. Tiukennukset koronarajoituksissa näkyvät välittömästi yritysten varaustilanteessa. Yrityksissä suhtaudutaan kaikesta huolimatta tulevaisuuteen varovaisen optimistisesti ja uskotaan rokotusten etenemisen mahdollistavan paluun normaalimpaan aikaan.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tarvitaan

Sosiaali- ja terveysalalla ammattitaitoisen työvoiman saantivaikeudet ovat edelleen lisääntyneet. Lääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä ja puheterapeuteista on pulaa koko maakunnassa. Uuden työvoiman kysyntää lisää sekä mittava eläköityminen että hoitajamitoitusvaatimusten kiristyminen. Ammattitaitoisista hitsaajista ja koneistajista on pulaa. Matkailun kausityöhön on paljon paikkoja auki, mutta ympärivuotisesti vähän. Myyjän ja toimistotyöntekijän ammateissa ylitarjonta on suurta ja kasvaa koko maakunnassa.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen tuottaman Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät -raportin mukaan rekrytointivaikeuksista kärsi vuoden 2020 aikana Etelä-Savossa 42 % (v. 2019: 38 %) rekrytoivista toimipaikoista. Kokonaan ilman työntekijää jäi 14 % toimipaikoista Etelä-Savossa ja 19 % koko maassa.

Etelä-Savon tiedot löytyvät Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisusta sivulta 77 alkaen.

Lisätietoja:

Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 162
Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0400 012 179