Suoraan sisältöön

Julkaistu 08.01.2021

Etelä-Savon osaamistarvekysely 1, 2020 tulokset

Etelä-Savon osaamistarvekysely on toteutettu 16.10. – 13.11.2020. Kyselyyn on vastannut 31 asiantuntijaa. Kyselyn tarkoituksena on ollut kartoittaa osaamistarpeiden ennakoinnin nykytilaa ja kehittämiskohteita Etelä-Savossa.

Etelä-Savon osaamistarvekysely on toteutettu 16.10. – 13.11.2020. Kyselyyn on vastannut 31 asiantuntijaa. Kyselyn on toteuttanut Etelä-Savon maakuntaliiton ESR-rahoitteinen Esavoennakoi 360° -hanke.

Kyselyn tarkoituksena on ollut kartoittaa osaamistarpeiden ennakoinnin nykytilaa ja kehittämiskohteita Etelä-Savossa. Osaamistarpeita ennakoimalla vastaamme siihen, miten yritykset saavat tulevaisuudessa osaajia ja toisaalta, miten nuorille ja aikuisille löytyy työ- ja opiskelumahdollisuuksia.

Kyselyn pohjalta lähdetään rakentamaan yhteistä Etelä-Savon osaamisen ennakoinnin toimintamallia. Mallin tarkoituksena on koota yhteen tietoa eri alojen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeista sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä sekä tuoda sitä asiasta kiinnostuneiden hyödynnettäväksi ja arvioitavaksi. Toimintamallissa osallistetaan alueen keskeisiä toimijoita ja huomioidaan eri tahojen tuottama tilasto- ym. ennakointitieto. Etelä-Savon osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamalli luodaan ja pilotoidaan Etelä-Savon maakuntaliiton toteuttamassa Esavoennakoi 360° -hankkeessa (ESR).

Etelä-Savon osaamistarpeiden toimintamalli rakennetaan ennakointisivumme osioon: esavoennakoi.fi/osaamistarpeiden-ennakointi

Etelä-Savon osaamistarvekysely 1, 2020 - tulokset (PDF 492 kt)