Suoraan sisältöön

Julkaistu 24.10.2022

Etelä-Savon yritysten odotukset heikentyneet – työvoiman saatavuus askarruttaa (ELY-keskus)

Syyskuussa julkistetun pk-yritysbarometrin mukaan Etelä-Savon yritysten suhdanneodotukset olivat selvästi heikentyneet alkuvuodesta. Barometrin mukaan yritykset ovat huolissaan energian kallistumisesta sekä Venäjän sotatoimien heijastusvaikutuksista yritystoimintaan. Eniten Etelä-Savon yrityksiä huolestuttaa tuotteiden vähentynyt kysyntä, tuotantokustannusten nousu sekä yleisen epävarmuuden lisääntyminen.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan ja siitä aiheutunut hintojen nousu, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelmat, logistiikan muutokset, kiihtyvä inflaatio ja mahdollinen taantuma aiheuttavat epävarmuutta yritysten toimintaan ja kansalaisille. 

Tuotantokustannusten voimakas nousu koettelee myös Etelä-Savon maataloutta. Maatalouden kannattavuus on laskenut, koska tuottajahintoihin ei ole saatu riittävää korotusta. 

Majoitus- ja ravitsemisalalta on poistunut koronapandemian aikana paljon työntekijöitä kouluttautumaan tai töihin muille aloille. Matkailualan kausityövoiman saanti on ollut kesällä erittäin hankalaa. Venäjän hyökkäyssota on vaikeuttanut myös maa- ja puutarhatalouden sekä metsänhoitotöiden kausityövoiman saantia.

Metalliteollisuudessa erityisesti hitsaajien ja koneistajien rekrytoinnissa on ollut pitkään haasteita. Metallialan koulutukseen on kuitenkin viime aikoina hakeuduttu aiempaa enemmän. 

Rakennusalalla on pulaa osaavista toimihenkilöistä koko maakunnan alueella. Betonituoteteollisuus on noussut uudeksi alaksi, jolla on rekrytointivaikeuksia. TE-palvelujen RekryKoulutuksella on haettu ratkaisua tähän ongelmaan. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on suurta pulaa lähihoitajista ja sairaanhoitajista. Tilanne on vaikein Pieksämäellä. Miesten määrä on pikkuhiljaa kasvanut naisvaltaisissa lähihoitajan ja sairaanhoitajan ammateissa. Kehitystä on tarpeen vahvistaa kannustamalla ja ohjaamalla miehiä entistä aktiivisemmin alan koulutukseen ja töihin. Tämä on myös työllisyyden kannalta tärkeää, sillä miehiä on työttömänä Etelä-Savossa selvästi naisia enemmän. Lisäksi on odotettavissa, että miesvaltaisten tuotannollisten töiden työpaikkojen määrä laskee edelleen. 

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain toteuttaman toimipaikkojen työvoimanhankintaselvityksen mukaan Etelä-Savossa on ollut neljällä edellisellä vuosineljänneksellä (3/2021–2/2022) vähiten rekrytointivaikeuksia koko maassa (42 %). Koko maassa osuus on 50 %. 

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2022

Lisätietoja:

Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0400 012 179, merja.toijonen(at)ely-keskus.fi

Yritysasiantuntija Kristiina Laatikainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 261, kristiina.laatikainen(at)ely-keskus.fi