Suoraan sisältöön

Julkaistu 24.08.2021

Keskustelutilaisuus: Viisas sopeutuminen väestöään menettävillä alueilla

Keskiviikkona 8.9. klo 17-19, TEAMS

Suomessa on nykyisellään vain kolme väestöltään kasvavaa aluetta. Onkin epärealistista ajatella, että kaikki alueet kasvaisivat aina ja jatkuvasti. Etelä-Savon maakuntaliitto järjestää 8.9. klo 17-19 keskustelutilaisuuden aiheesta TEAMSissa, kutsu ja ilmoittautumislinkki alla.

Viisaan sopeutumisen (smart shrinking) keskustelussa aluekehittämisen näkökulmaa laajennetaan perinteisistä demografisen kehityksen ja taloudellisen kasvun mittareista muihin elinvoimaisuutta ja etenkin hyvinvointia kuvaaviin tekijöihin. Talouskasvu ja väestön kehitys eivät yksin anna riittävää kokonaiskuvaa alueiden tilasta.

Alueiden elinvoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen vaikuttavat myös muut osa-alueet, kuten se, kuinka asukkaat kokevat voivansa vaikuttaa elämäänsä. Alueilla, joilla väestö ikääntyy tai vähenee hyvän elämän ja elinvoiman edellytyksiä tulisikin tarkastella laajemmasta näkökulmasta kuin vielä tänä päivänä tehdään.

Koettu hyvinvointi (elämänlaatu, osallisuus, turvallisuus, toimeliaisuus, sosiaaliset verkostot…) sekä kestävän yhteiskunnan rakentaminen supistuvilla alueilla ovat täysin mahdollisia, mikäli yhtäältä muutosta hallitaan ja toisaalta etsitään uusia mahdollisuuksia (esim. digitaalisuus, monipaikkaisuus, verkostoituminen).

Muutoksen hallinnassa ja sopeutumisessa ei ole kyse pelkästään kustannusten leikkaamisesta tai infran ja palvelujen karsimisesta, vaan toimintatapojen muutoksesta ja olemassa olevien resurssien uudelleenjärjestelystä.

Strategisen suunnittelun tulee perustua nykytila-analyysiin sekä tietoon tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista.

Kuinka hyvin kuntastrategiat tunnistavat supistumisen tulevana toimintaympäristön muutoksena ja pystyisikö niitä katsomaan myös älykkään sopeutumisen näkökulmasta? Voidaanko kasvustrategioiden rinnalle laatia sopeutumissuunnitelmat?

Kutsu ja ilmoittautuminen