Suoraan sisältöön

Julkaistu 11.02.2021

Koronatuet toivat helpotusta kuntatalouteen vuonna 2020

Manner-Suomen kuntien tulos kasvoi lähes kahdella miljardilla eurolla vuonna 2020. Koronatuet toivat kuntatalouteen hetkellistä helpotusta ja puskuria tulevaa varten.

Tilastokeskuksen Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston (perustuu Manner-Suomen kuntien antamiin tilinpäätösarvioihin) mukaan Manner-Suomen kuntien tulos kasvoi lähes kahdella miljardilla eurolla vuonna 2020. Koronatuet toivat kuntatalouteen hetkellistä helpotusta ja puskuria tulevaa varten. Kuntien vuoden 2020 yhteenlaskettu vuosikate kasvoi 2,2 miljardilla eurolla edelliseen vuoteen nähden, selittävinä tekijöinä taustalla olivat valtionosuuksien ja verotulojen voimakas kasvu. Myös kuntien tulos kasvoi voimakkaasti, yhteensä 1,7 miljardiin euroon. Ainoastaan 27 kuntaa teki vuonna 2020 negatiivisen tuloksen (vuonna 2019 223 kuntaa). Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin vuoden 2020 tilinpäätösarviotietoja kaikilta Manner-Suomen 294 kunnalta ja 130 kuntayhtymältä. Kuntaliitto on laatinut aineistosta kunta- ja maakuntakohtaisen koosteen. 

Kuntatalouden tilinpäätösarvioiden mukaan Etelä-Savon kuntien toimintakate asukasta kohden vuonna 2020 oli -6 485€/as (v. 2019 -6 310 €/as). Verotulot Etelä-Savon kunnissa kasvoivat kuudella prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna asukasta kohden (4 022€/as, vuonna 2019 3 784 €/as). Valtionosuudet kasvoivat jopa 16 prosentilla vuoteen 2019 nähden. Asukasta kohti laskettuna verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus kasvoi 10 prosentilla ollen 7 075 euroa (v. 2019 6 416 euroa). Kuntien yhteenlaskettu vuosikate asukasta kohden oli 651€/as (vuonna 2019 143€/as). Kuntien omien arvioiden perusteella lainakanta kasvoi 2 prosentilla edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna (2020 4 103€/as, 2019 4 018€/as). Tilikauden tulos asukasta kohden oli tilinpäätösarvioiden mukaan vuonna 2020 positiivinen kaikissa Etelä-Savon kunnissa Pertunmaata lukuun ottamatta. Huomionarvoista on, että yksittäisten kuntien vuoden 2020 luvut voivat muuttua vielä paljonkin, koska esimerkiksi kaikkia sairaanhoitopiirien laskuja ei välttämättä ole vielä tiedossa. Tiedot on esitetty vuoden 2021 maakunta- ja kuntajaon mukaisena (Etelä-Savossa 12 kuntaa) ja vuoden 2020 tiedot on myös suhteutettu asukaslukuun 31.12.2019, koska vuoden 2020 väestötietoja ei ole vielä käytettävissä. 

Kuntaliiton analyysia ja taulukoita kuntataloudesta