Suoraan sisältöön

Julkaistu 18.01.2023

Kysely Etelä-Savon tulevaisuuden osaamistarpeista käynnissä

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA) sekä Opetushallitus ovat toteuttamassa Osaamisen ennakointifoorumin osaamistarve-ennakoinnin ja keskipitkän aikavälin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon alueellistamista. Osana tätä alueellistamista JOTPA toteuttaa alueellisesti ammattialakohteiset osaamistarvekyselyt.

Kyselyssä on parikymmentä ammattialaa ja nyt vastauksia pyydetään Etelä-Savon näkökulmasta. Kyselyssä voi antaa yhdellä vastauskerralla vain yhtä ammattialaa koskevan vastauksen, joten vastata kannattaa niiden ammattialojen näkökulmista, minkä osaamistarpeita tunnistaa. Kyselyyn voi siis vastata useamminkin kuin vain kerran, mutta tällöin lomake täytyy täyttää aina uudestaan jokaisen ammattialan osalta.

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10 minuuttia ja vastausaikaa on alustavasti maaliskuulle.

Kysely löytyy linkistä https://link.webropol.com/s/aluekysely-osaamistarpeet-2023

Ammattialat kyselyssä:
o Elintarviketyöntekijät
o ICT-alan asiantuntijat
o Kaivostoiminnan tuotantojohtajat ja asiantuntijat
o Kaivostyöntekijät
o Koneiden ja ajoneuvojen asentajat ja korjaajat
o Koulunkäyntiohjaajat
o Lähi- ja perushoitajat
o Majoitus- ja ravitsemisalan johtajat
o Matkailun ja tapahtumapalvelujen asiantuntijat ja työntekijät
o Metallityöntekijät
o Metsätyöntekijät
o Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat
o Rakennustyöntekijät
o Ravitsemisalan asiakaspalvelijat
o Ravitsemisalan keittiötyöntekijät
o Ravitsemisalan päälliköt
o Sairaanhoitajat
o Sosiaalialan ohjaajat
o Sosiaalityöntekijät
o Teollisuuden tuotantojohtajat ja asiantuntijat
o Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat
o Varhaiskasvatuksen johtajat ja opettajat
o Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, perhepäivähoitajat ja ohjaajat

Kyselylinkkiä saa mielellään jakaa eteenpäin!