Suoraan sisältöön

Julkaistu 04.08.2023

Raportti alueellisen osaamistarvekyselyn tuloksista

Jotpan ja Opetushallituksen tuoreessa raportissa esitellään keväällä 2023 toteutetun alueellisen osaamistarvekyselyn tuloksia, vertaillaan niitä Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) toteuttaman valtakunnallisen osaamistarvekyselyn tuloksiin sekä nostetaan esille alueellisessa kyselyssä ehdotettuja osaamisen kehittämisen ratkaisuehdotuksia alueellisiin työvoiman osaamistarpeisiin liittyen.

Alueellisia työvoiman osaamistarpeita ja ratkaisuehdotuksia - Koontia alueellisen osaamistarvekyselyn tuloksista